Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. október 2023Meniny má František
< sekcia Slovensko

Historické pamiatky sa začnú opravovať na jar a v lete

Národná púť na Devíne pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov svätého Cyrila a Metoda. Foto: TASR/Pavel Neubauer

"Je to dobrou správou pre všetkých, ktorým leží na srdci zachovávanie vzácnych pamiatok pre budúce generácie," vraví generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády J. Krak.

Bratislava 19. februára (TASR) - Úrad vlády SR ako Správca programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (Granty EHP a Nórska) uzavrel v novembri minulého roka v Sobášnom paláci v Bytči zmluvy na 12 projektov obnovy a záchrany nášho kultúrneho dedičstva, ku ktorým neskôr pribudli ďalšie dva projekty. Celková suma určená na tieto projekty je cca 6 miliónov eur.

Podporené projekty výrazne prispejú k zachovaniu našich pamiatok európskeho či svetového významu. Ide o významné objekty kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na celom území Slovenska, napríklad Dóm svätej Alžbety, hrad Devín, neologická synagóga v Žiline či zámok v Holíči a ďalšie. V siedmich z nich sa už uskutočnili úvodné konferencie, na ktorých boli predstavené laickej aj odbornej verejnosti. Prijímatelia využili zimné obdobie aj k príprave podkladov na vyhlásenie verejných obstarávaní, niektoré z nich vyhlásené už boli, iné sú tesne pred vyhlásením. Práce na väčšine z pamiatok sa začnú už na jar a najmä v lete toho roku.

Nórsko je jednou z troch krajín - spoločne s Islandom a Lichtenštajnskom - ktoré už niekoľko rokov podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov EHP a Nórska. Nórske veľvyslanectvo je pripravené pomáhať nielen finančne pri malých a veľkých projektoch, ale aj pri hľadaní si partnerov v Nórsku. Podľa slov veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistad: "Ochrana kultúrneho dedičstva je dôležitá pre sociálnu kohéziu, zachovanie histórie pre budúce generácie a môže významne prispieť k ekonomickým činnostiam, tvorbe pracovných miest a zvýšenému turistickému ruchu."

"Dobrou správou pre všetkých, ktorým leží na srdci zachovávanie vzácnych pamiatok pre budúce generácie, je skutočnosť, že sme mohli podporiť aj ďalších deväť projektov v sume cca 4,5 milióna eur," konštatuje generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak. Obnoví sa Kostol svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov, časť bývalého Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, zrenovuje sa aj historická budova Štátneho divadla Košice, opravia strechy a fasáda Pisztoryho paláca v Bratislave, zrevitalizuje sa hradisko na Molpíri, vodný mlyn Dunajský Klátov, vynovenú podobu získa Považský hrad a hrad Zborov, obnovia sa zatiaľ nezrekonštruované časti Nitrianskeho hradu a zlepší sa sprístupnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky turistom. Prezentácia týchto projektov spojená s tlačovou konferenciou a podpisom zmlúv medzi úradom vlády a prijímateľmi finančných prostriedkov, ktorými sú obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. sa uskutoční 24.2.2015 v Nitre v aule Kňazského seminára o 10.00 h.

Úrad vlády zároveň pozýva verejnosť a médiá na inšpekčnú návštevu Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vykoná Pamiatkový úrad SR v rámci projektu ProMonumenta. Súčasťou inšpekčnej prehliadky bude prezentácia postupov, ktoré odborné tímy Pamiatkového úradu vykonávajú pri posudzovaní stavu národných kultúrnych pamiatok. Aj projekt ProMonumenta je finančne podporený z prostriedkov Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a štátneho rozpočtu SR.

Úrad vlády SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a Biskupstvom Nitra vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu ŽIVÉ PAMIATKY, časť druhá spojenú s prezentáciou ďalších deviatich podporených projektov Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou a Lichtenštajnským kniežatstvom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Počas konferencie sa uskutoční aj slávnostný podpis zmlúv medzi Úradom vlády SR a prijímateľmi. Konferencia sa uskutoční v utorok 24. februára 2015 v Aule Kňazského seminára na Pribinovom námestí č.5 v Nitre od 10.00 do 12.00.

Pozývame Vás aj na prehliadku jedného z podporených projektov - hradu Nitra, ktorá sa uskutoční od 13.00 h. Paralelne sa uskutoční inšpekčná návšteva ďalšieho podporeného projektu, Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vykoná Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.