< sekcia Slovensko

Partizánsky oddiel Vorobjov operoval na hraniciach s Maďarskom

V lesoch v okolí obce Staré Hory bola vysadená skupina veliteľa Vorobjova, ktorá sa stala základom partizánskeho oddielu. Obyvatelia obce Staré Hory pri úprave okolia pomníka padlých v SNP. 28.apríla 1959. Foto: Archív TASR, K. Cích

Jadro samostatného partizánskeho oddielu Vorobjov tvorila organizátorská skupina z 1. ukrajinského frontu. V priestore Baláže – Priechod - Staré Hory boli vysadení ešte v auguste 1944.

Bratislava 10. júla (TASR) – Príslušník protifašistického odboja Daniel Krajč sa zaradil do partizánskeho oddielu Vorobjov koncom augusta 1944, kedy pôsobil pri obci Baláže. Neskôr bol povýšený na podporučíka a velil čate, ktorá pozostávala z 33 mužov.

„S touto čatou som sa ako veliteľ zúčastnil viacerých akcií. Rozbili sme nepriateľské auto, vyhodili sme do povetria nemecký transportný vlak na trati medzi Šalgotariánom a Lučencom a zajali sme štyroch maďarských vojakov pri Petrovci,“ uvádza sa vo výpovedi partizánskeho veliteľa, ktorú archivuje Vojenský historický ústav v Bratislave.

Jadro samostatného partizánskeho oddielu Vorobjov tvorila organizátorská skupina z 1. ukrajinského frontu. V priestore Baláže – Priechod - Staré Hory boli vysadení ešte v auguste 1944. Veliteľom výsadkárov bol A. Vorobjov, zástupcami veliteľa boli nadporučík Korenkov a Slovák Daniel Krajč.

Oddiel sa členil na tri čaty, ktoré mali dovedna asi 100 príslušníkov. Väčšinou operovali na slovensko-maďarských hraniciach pri mestách Šahy, Lučenec a Fiľakovo. Ich prvoradou úlohou bola predovšetkým diverzná a spravodajská činnosť.

Neskôr po potlačení Slovenského národného povstania sa oddiel presunul do horských oblastí Poľany, kde s už menším počtom mužov vytvoril tri skupiny. Jednu z nich viedol Daniel Krajč. Ďalším dvom skupinám velil A. Vorobjov a Kalašnikov. Na Poľane odolávali útokom nemeckej armády i jednotkám Vlasovcov.

Vo februári 1945 sa skupiny počas tuhých bojov s nemeckými jednotkami v oblasti Hrončok spojili s postupujúcou Červenou armádou.