Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. máj 2024Meniny má Viliam
< sekcia Slovensko

Päť pedagogičiek Univerzity Komenského ocenili za inovatívne kurzy

Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Na cenu bolo nominovaných 22 kurzov doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia realizovaných na UK.

Bratislava 30. mája (TASR) - Päť učiteliek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za inovatívne kurzy doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia. Tento typ štúdia slúži na zvyšovanie alebo rozširovanie kvalifikácie učiteľov. TASR o tom informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

Na cenu bolo nominovaných 22 kurzov doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia realizovaných na UK. Cenu učiteľskej akadémie UK získali Klára Velmovská z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za kurzy školských pokusov z fyziky 1 a 2, Monika Šajánková z Filozofickej fakulty UK za kurz didaktiky nemeckého jazyka a Zuzana Puchovská z Filozofickej fakulty UK za kurz didaktiky francúzskeho jazyka. Ocenené boli aj Martina Luptáková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK za kurz pedagogickej komunikácie a Henrieta Mázorová z Prírodovedeckej fakulty UK za kurz výučby geografie s podporou digitálnych technológií.

"Kurzy boli hodnotené podľa siedmich kritérií zahŕňajúcich orientáciu na študenta, prepojenie pedagogickej praxe s teóriou podľa špecifických potrieb vzdelávaných, zaradenie nových metód, ktoré študenti môžu zaviesť do svojej pedagogickej praxe či využívanie spätnej väzby a sebahodnotenia," priblížila Gabriela Pleschová, predsedníčka hodnotiacej komisie z Centra pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK. Výučba v tomto type štúdia má podľa zodpovednej riešiteľky rozvojového projektu Lenky Sokolovej z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje dostatočná pozornosť. "Dobrí učitelia inovujú svoju vlastnú výučbu, preto je dôležité navzájom sa inšpirovať a učiť jeden od druhého. Touto cenou sme chceli oceniť tých, ktorí pristupujú k výučbe kreatívne a navyše sú ochotní podeliť sa o svoje pedagogické skúsenosti s kolegami," ozrejmila Sokolová dôvod, prečo Cena učiteľskej akadémie UK vznikla.

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium sa na UK realizuje na niekoľkých fakultách. Určené je pre učiteľov z praxe, ktorí si potrebujú doplniť pedagogické vzdelanie alebo rozšíriť počet predmetov, ktoré vyučujú.