Quantcast
< sekcia Slovensko

Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka 2021

Inovátorom roka sa stal Tomáš Brestovič (na snímke) zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím výskumom a implementáciou vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike V Bratislave 14. júna 2022. Foto: TASR – Pavel Neubauer

Inovátorom roka sa stal Tomáš Brestovič. Členov komisie presvedčil svojím výskumom a implementáciou vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.

Bratislava 14. júna (TASR) - Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2021. V kategórii vedec roka získal ocenenie Pavol Prokop z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prokop získal ocenenie za objasnenie nových poznatkov o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi. Vedec sa venuje vo svojej práci reprodukčnej stratégii rôznych druhov článkonožcov, momentálne intenzívne pracuje s pavúkmi. "Konkrétne s takým druhom, ktorý je špecifický tým, že samček odovzdáva samičke svadobný darček. Ten spočíva v tom, že samček obalí korisť, ktorú uloví do vlákna, a my zisťujeme z evolučného hľadiska, aký to má význam," vysvetlil Prokop.
V kategórii vedec roka získal ocenenie Pavol Prokop (na snímke) z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 14. júna 2022.
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Ocenenie v kategórii mladá vedecká pracovníčka si prevzala Lucia Balážová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. "Objavili sme a vysvetlili, ako funguje receptor GPR180 a toto by v budúcnosti mohlo slúžiť na liečbu obezity a pridružených metabolických komplikácií," povedala Balážová.
Na snímke Lucia Balážová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) si prevzala ocenenie v kategórii mladá vedecká pracovníčka v Bratislave 14. júna 2022.
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Inovátorom roka sa stal Tomáš Brestovič zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím výskumom a implementáciou vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.

Ocenenie technológ roka získal Michal Hatala z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie dostal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.
Ocenenie technológ roka získal Michal Hatala (na snímke) z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie dostal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi. V Bratislave 14. júna 2022.
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov. Išlo najmä o výsledky pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Hluchý poukázal na to, že od roku 1994 bol spolu so svojím tímom úspešný vo viac ako 30 projektoch. "Je to podľa mňa úspech. Pretože často úspešnosť projektov v danej výzve je niekedy len päť- až šesťpercentná. Tieto výsledky si nesmierne vážime," povedal.
Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal Ladislav Hluchý (na snímke) z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov. V Bratislave 14. júna 2022.
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 68 nominovaných. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií SR, SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.