< sekcia Slovensko

Plagiátorstvom by sa mala zaoberať Slovenská rektorská konferencia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ako fakulta vychovávajúca budúcich pedagógov a učiteľov kladieme dôraz na čestné konanie študentov počas obdobia ich štúdia a rovnako i na konanie pedagógov, uvádza PdF Trnavskej univerzity v Trnave.

Trnava 23. januára (TASR) - Vedenie Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity v Trnave (TU) a členovia jej akademického senátu plne súhlasia so stanoviskom vedenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k otázke plagiátorstva a so stanoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, že plagiát nevyžaduje špeciálnu definíciu, ak podstatná časť textu vykazuje výraznú zhodu s inými dielami. Uviedli to v stanovisku, ktoré vydala PdF.

"Ako fakulta vychovávajúca budúcich pedagógov a učiteľov kladieme dôraz na čestné konanie študentov počas celého obdobia ich štúdia a rovnako i na konanie pedagógov. Uznávame zásadu, že záverečné práce na každom stupni štúdia predstavujú vrchol preukazujúci nadobudnuté vedomosti a zručnosti korektnej tvorivej činnosti a dôsledky prípadného plagiátorstva rieši disciplinárna komisia," napísali v stanovisku. Považujú preto za "nanajvýš škodlivé, ak politickí činitelia akýmikoľvek argumentmi relativizujú podvod, akým práca s povahou plagiátu je. Nielen v roku 30. výročia novembra 1989 je takéto konanie politikov za hranicou elementárnej ľudskej slušnosti".

"Rovnako sa hlásime k názoru iných univerzít, že v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva, čo platí a sme o tom presvedčení, aj pre prostredie akademických inštitúcií," píše sa vo vyhlásení, ktoré poskytli TASR.

V záujme jednoznačného odsúdenia plagiátorstva ako nemorálneho a neetického konania, ktoré nie je zlučiteľné s princípmi univerzitného vzdelávania, vyzývajú rektora Trnavskej univerzity Mareka Šmida, aktuálneho predsedu Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), aby inicioval spoločné stanovisko SRK k otázke plagiátorstva a k otázke zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko-pedagogických titulov.