Quantcast
< sekcia Slovensko

Plán obnovy počíta s modernizáciou súdov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na rekonštrukciu priestorov súdov, ktorými aktuálne disponuje súdna sústava, sa odhaduje použitie 70 miliónov eur.

Bratislava 10. marca (TASR) - Na reformu justície by malo ísť z plánu obnovy 244 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý predostrel rezort financií na pripomienkovanie na portáli Slov-lex. Z plánu obnovy by mali byť v hodnote 202 miliónov eur spolufinancované investície do budov a reorganizácie súdov, zvyšných 42 miliónov eur by malo byť alokovaných do digitalizácie a rozvoja informačných systémov súdnictva.

Potrebu investícií predpokladá realizovanie reformy súdnej mapy, zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR či nového Úradu pre správu zaisteného majetku. „Hlavným zámerom reformy súdnej mapy je zavedenie špecializácie sudcov a tým vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov. Investíciami do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov sa zlepšia služby pre občanov a firmy,“ spresnili predkladatelia materiálu.

V rámci investícií do budov a reorganizácie súdov počíta navrhovaný materiál s výstavbou dvoch nových moderných mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Tiež s výstavbou, respektíve úpravou priestorov, pre trojicu prvostupňových správnych súdov, odvolacích súdov a prvostupňových súdov v sídle kraja. Modernizované alebo prestavané by mali byť aj priestory Špecializovaného trestného súdu. Materiál predpokladá aj výstavbu, úpravu alebo zabezpečenie priestorov Najvyššieho správneho súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

Na rekonštrukciu priestorov súdov, ktorými aktuálne disponuje súdna sústava, sa odhaduje použitie 70 miliónov eur. „Alokovanie 132 miliónov (približne 66 percent) sa predpokladá na zabezpečenie nových priestorov tam, kde kapacitné alebo iné podmienky neumožnia rozšírenie kapacít existujúcich budov,“ dodali.

Investície do podporných nástrojov súdnej mapy zahŕňajú digitalizáciu procesov, modernizáciu informačných technológií a vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch. „Pre možnosť elektronizácie súdnych spisov a iných dokumentov sa zriadi Centrálne digitalizačné stredisko pre súdy. Pre zefektívnenie práce sudcov a súdnych zamestnancov sa zmodernizuje hardwarové a softwarové vybavenie súdov vrátane techniky pre online komunikáciu,“ píše sa v materiáli. Jeho autori zdôraznili, že ku koncu roku 2020 bolo zdigitalizovaných len 4,5 z 20 miliónov súdnych spisov.

Nad rámec 244 miliónov eur z plánu obnovy predpokladá materiál aj priebežné financovanie reforiem zo štátneho rozpočtu. Konkrétne vo výške 24,5 milióna eur na roky 2021 i 2022 v súvislosti s implementáciou súdnej mapy a 16,6 milióna eur každoročne po spustení súdnej mapy.

Slovenský plán obnovy má byť v pripomienkovom konaní do 22. marca. SR ho má odovzdať Európskej komisii do konca apríla tohto roka.