Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. február 2024Meniny má Etela
< sekcia Slovensko

Plánovaný projekt Green Park v Petržalke skončil na krajskom súde

Ilustračné foto Foto: TASR

K celej veci sa dlhodobo bližšie nevyjadruje developer.

Bratislava 5. marca (TASR) – Rozsiahly developerský projekt Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke skončil na Krajskom súde v Bratislave. So správnou žalobou proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa naň obrátila investorská spoločnosť RV Development 3. Rozhodnutie rezortu sa týkalo zrušenia územného rozhodnutia, teda rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Ministerstvo mu zároveň vrátilo vec na nové prerokovanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

"Proti právoplatnému rozhodnutiu MDV SR podal navrhovateľ v zákonnej lehote správnu žalobu na Krajský súd v Bratislave," uviedol pre TASR hovorca rezortu Ivan Rudolf.

Príslušný organizačný útvar ministerstva, odbor verejného obstarávania a právnej podpory, si preto na základe výzvy súdu vyžiadal od okresného úradu spis k jeho prvostupňovému rozhodnutiu, ktoré sa týkalo vydania územného rozhodnutia z roku 2019. "Originál administratívneho spisu si odbor vyžiadal s cieľom jeho predloženia Krajskému súdu v Bratislave," priblížil Rudolf. Koncom minulého roka bol následne predložený spolu so žalobou napadnutým rozhodnutím ministerstva a stanoviskom k žalobným námietkam.

Zaslanie požadovaného spisovaného materiálu potvrdil aj tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, pod ktorý okresné úrady spadajú. "Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, následne vydal rozhodnutie, ktorým prerušil predmetné územné konanie o umiestnení stavby," doplnil pre TASR rezort vnútra. Rozhodnutie o prerušení konania bolo zároveň v zmysle príslušných zákonných ustanovení doručené aj účastníkom konania.

V súčasnosti tak nie je stále známe ani to, či bude o novom územnom rozhodnutí opätovne rozhodovať okresný úrad alebo miestny stavebný úrad v Petržalke. O prvom územnom rozhodnutí rozhodoval okresný úrad po tom, ako bývalé vedenie mestskej časti požiadalo o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Nové vedenie samosprávy síce požiadalo o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy.

"Keďže uvedená skutočnosť bola taktiež namietaná v rozhodnutí odvolacieho orgánu, uvedené vyplynie až z nového prerokovania. Odbor výstavby a bytovej politiky sa bude danou vecou ďalej zaoberať po vrátení kompletného spisového materiálu týkajúceho sa danej veci," poznamenal rezort vnútra.

Podanie žaloby potvrdil pre TASR aj krajský súd. V predmetnej žalobe sa podľa neho žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia MDV SR z júna 2020, ktorým zrušil vydané územné rozhodnutie. Bližšie sa však k obsahu žaloby súd vyjadrovať nebude. Ubezpečuje, že od doručenia žaloby sa vo veci plynule koná. Kedy by mohlo padnúť rozhodnutie, nie je v súčasnosti známe. Podľa súdu to závisí od rozhodnutia skorších vecí, zohľadniť treba aj pandemickú situáciu, v ktorej súdy konajú len v obmedzenom rozsahu.

K celej veci sa dlhodobo bližšie nevyjadruje developer. "Je to v štádiu riešenia a zvažovania ďalšieho postupu. Nič konkrétneho viac povedať nevieme," skonštatoval pre TASR Peter Kresánek, hovorca spoločnosti Grafobal Group, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Parku uvádza spoločnosť RV Development 3. 

Územné rozhodnutie vydal OÚ Bratislava v roku 2019, v lete 2020 ho MDV SR ako odvolací orgán zrušilo. V rozhodnutí sa, okrem iného, uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Postup okresného úradu preto považuje za účelový.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.