Quantcast
< sekcia Slovensko

Plavbu po Dunaji nezastavili, platia však isté pravidlá

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Michal Svítok

Ponor plavidiel a zostáv musí byť prispôsobený aktuálnemu vodnému stavu.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Plavba po Dunaji nebola pre nižší stav vodných tokov pozastavená, ani sa momentálne nad takýmto krokom neuvažuje. Pre TASR to uviedla vedúca kancelárie predsedu Dopravného úradu Lucia Patznerová. Ponor plavidiel a zostáv však musí byť prispôsobený aktuálnemu vodnému stavu. Dbá sa tiež na nevybočenie z plavebnej dráhy.

"Z titulu nízkych vodných stavov plavba nebola zastavená a nad týmto krokom sa momentálne neuvažuje. Plavba plavidiel a zostáv, ktorých ponor je prispôsobený aktuálnym vodným stavom, momentálne prebieha," skonštatovala Patznerová.

Plavba plavidiel alebo zostáv na bratislavskom úseku Dunaja je teda vo všeobecnosti podľa nej naďalej možná. Vodcovia plavidiel a zostáv však musia prispôsobiť ponor svojich plavidiel alebo zostáv aktuálnemu vodnému stavu a hláseným brodom, kde nie je dosiahnutá plavebná hĺbka na základe odporúčaní Dunajskej komisie. Musia taktiež venovať zvýšenú pozornosť pri plavbe, aby nevybočili z plavebnej dráhy a nenasadli na plytčinu.

V súvislosti s nižšou hladinou Dunaja nastáva podľa Dopravného úradu pri plavidlách a zostavách, prepravujúcich tovary, problém ekonomickej výhodnosti takejto dopravy. "Taktiež pri neodhadnutí a neprispôsobení ponoru plavidiel a zostáv vodnému stavu nastáva riziko nasadnutia, prípadne vzniku plavebnej nehody," poznamenala Patznerová.

Slovenský vodohospodársky podnik eviduje nižší stav hladiny na Dunaji aj ostatných vodných tokoch, čo je spôsobené aktuálnym suchom. "No v prípade Dunaja nehovoríme o historických minimách alebo mimoriadnej situácii," skonštatovali vodohospodári pre TASR. Pripomenuli, že podnik zároveň zabezpečuje plavebnú cestu a prípadné obmedzenia hlási Dopravnému úradu.

Hoci má nízky vodostav vplyv na splavnosť Dunaja, nebola vzhľadom na výšku vodostavu a prevádzkové požiadavky plavidiel doposiaľ zastavená plavba na slovenskom úseku Dunaja. Takéto plavebné opatrenie zatiaľ vydané nebolo, čo pre TASR potvrdili aj Verejné prístavy, a.s. (VPAS).

Plavidlá sa plavia po vytýčenej plavebnej dráhe, ktorú udržuje správca vodného toku, teda Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. "K dnešnému dňu VPAS neeviduje pokles priemerného počtu pristátí, vzhľadom na obdobie a štandardné typy prevádzkovaných plavidiel," skonštatovali Verejné prístavy.

V prípade zastavenej plavby je pre nákladnú dopravu najvhodnejšia železničná doprava.