< sekcia Slovensko

Plénum nezvolilo druhého kandidáta na člena Regulačnej rady ÚRSO

Úrad pre ruguláciu sieťových odvetví, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász

O post sa uchádzali okrem Beňovej Slavomír Brudňák, Miroslav Čelinský, Jozef Ďuratný a Vladimír Sirotka.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Plénu sa v utorok nepodarilo zvoliť druhého kandidáta na člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Jedinou kandidátkou na tento post je zatiaľ Sylvia Beňová, ktorú zvolil parlament minulý týždeň. Bude tak opakovaná voľba.

O post sa uchádzali okrem Beňovej Slavomír Brudňák, Miroslav Čelinský, Jozef Ďuratný a Vladimír Sirotka. Parlament musel voliť nového člena rady preto, lebo doterajšiemu členovi Jánovi Horkovičovi vypršalo šesťročné funkčné obdobie 4. septembra tohto roka.

Členom rady môže byť občan SR, ktorý má technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej 10 rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo tvorbe koncepcií v energetike a päť rokov praxe v riadiacej funkcii, alebo má technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Takisto musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.

Regulačná rada je jedným z orgánov ÚRSO, ktorý zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Regulačná rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR, a to tak, aby traja členovia regulačnej rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady SR a traja členovia na návrh vlády. Prezident SR na návrh regulačnej rady vymenúva a odvoláva predsedu regulačnej rady.