< sekcia Slovensko

Plénum odmietlo zmeny v obecnom zriadení

NRSR Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zákonodarcovia navrhovali, aby nové rozhodnutia na zasadnutiach zastupiteľstva prijímali po voľbách už novozvolení obecní poslanci.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Starosta alebo primátor, ktorý už nebol znovuzvolený na ďalšie volebné obdobie, bude môcť aj naďalej nakladať s majetkom obce, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu alebo primátora. Poslanci Národnej rady (NR) SR nepodporili novelu zákona o obecnom zriadení z dielne poslancov Ondreja Dostála (klub SaS) a Jakuba Nedobu (nezaradený), ktorí navrhovali, aby takéto konanie bolo pôvodnému starostovi či primátorovi zamedzené.

Zákonodarcovia navrhovali, aby nové rozhodnutia na zasadnutiach zastupiteľstva prijímali po voľbách už novozvolení obecní poslanci. Chceli tak dosiahnuť, aby pôvodní poslanci neprijímali dôležité rozhodnutia, kým nebude ustanovujúce zasadnutie nového zastupiteľstva.

Poslanci chceli, aby pôvodný starosta či primátor nemohol okrem nakladania s majetkom ani poskytovať zamestnancom obce odmeny, rozhodnúť o zvýšení odmeny zástupcu starostu alebo zvýšení platu zástupcu starostu, či uzatvárať zmluvy v mene obce.

Predkladatelia vo svojom návrhu vychádzali zo skúseností, keď napriek tomu, že bol zvolený nový starosta (respektíve primátor) a nové zastupiteľstvo, rozhodovalo zastupiteľstvo v pôvodnom zložení o takých dôležitých otázkach, ako je strategický majetok mesta, rozpočet či zmeny pri výbere daní.

Podobne chceli poslanci upraviť legislatívu aj pri predsedoch samosprávnych krajov a ich zastupiteľstvách. Plénum nepodporilo ani novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorá tieto zmeny navrhovala.