Quantcast
< sekcia Slovensko

Plénum odmietlo Valáškov návrh i uznesenie Smeru-SD o cenovom vývoji

Na snímke poslanci v rokovacej sále, foto z archívu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na programe schôdze je ešte viacero neprerokovaných bodov. Na poludnie o 12.00 h sa má poslancom NR SR prostredníctvom telemostu prihovoriť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Bratislava 10. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietli niekoľko návrhov noviel od nezaradených poslancov.

Medzi návrhmi je napríklad novela zákona o kybernetickej bezpečnosti z dielne poslancov pôsobiacich v ĽSNS. Reagovať ňou chceli na novú legislatívu umožňujúcu blokovanie škodlivého obsahu na internete. Poslanci navrhovali napríklad nové definície pojmov hybridná hrozba, závažná dezinformácia a kritická infraštruktúra. Upraviť chceli tiež postup Národného bezpečnostného úradu pred využitím samotného blokovania. Poslanci odsúhlasili vrátenie návrhu na dopracovanie.

Nezaradení poslanci z ĽSNS neuspeli ani s návrhom novely zákona o brannej povinnosti. Navrhovali zrušenie zániku brannej povinnosti v prípade zmeny pohlavia. Novelizáciou Ústavy SR zase chceli vyhlásiť a ústavne zakotviť trvalú vojenskú neutralitu SR.

Plénum odmietlo aj novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú predložili Martin Beluský a Rastislav Schlosár. Mali za cieľ "napraviť škody, ktoré spôsobili predchádzajúce vlády sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri zásahmi do legislatívy, a zvýšiť zhodnotenie ich finančných vkladov". Jedna zo zmien sa týkala nesprávneho uloženia prostriedkov do garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov, druhá spočívala v zmene spôsobu výpočtu poplatku za výkonnosť.

Na archívnej snímke Martin Beluský.
Foto: TASR - Michal Svítok


Poslanci odmietli uznesenie Smeru-SD o nežiaducom cenovom vývoji


Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok neprijalo uznesenie k prerokovaniu verejnej cenovej politiky a opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. Predložili ho poslanci opozičného Smeru-SD.

Poslanci navrhovali prerokovanie základných otázok verejnej cenovej politiky na schôdzi NR SR do 17. júna. Súčasne navrhovali prijatie opatrení na zamedzenie, respektíve zmiernenie nežiaduceho cenového vývoja základných potravín, ostatných životne dôležitých tovarov, energií a pohonných látok.

Predkladatelia konštatovali, že vývoj cien má významný vplyv na znižovanie životnej úrovne a sociálny a ekonomický rozvoj SR. Poukázali tiež na to, že krajiny Európskej únie (EÚ) robia rôzne kompenzačné opatrenia na zmiernenie dosahu nárastu cien na životnú úroveň obyvateľstva.

Plénum odmietlo Valáškov návrh na príspevok pri predprimárnom vzdelávaní


Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietli návrh zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška.

Na archívnej snímke poslanec NR SR Tomáš Valášek.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


Zámerom legislatívnej zmeny bolo nanovo nastaviť príspevok na starostlivosť, a to predĺžením nároku až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Sumu Valášek navrhoval zvýšiť na 350 eur. Okrem toho chcel docieliť, aby ho mohli využívať aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Poslanci odmietli aj návrh nezaradeného poslanca Martina Čepčeka, ktorý chcel novelizovať zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.