Quantcast
< sekcia Slovensko

Po treťom kole oddlžovania nemocníc pôjde veriteľom 95 miliónov eur

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP

Dotklo sa 26 nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ho spustilo v júni tohto roka.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Po treťom kole oddlžovania nemocníc pôjde veriteľom 95 miliónov eur. Dotklo sa 26 nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ho spustilo v júni tohto roka. Rovnako ako v predchádzajúcich etapách sa oddlžovanie realizovalo aj formou fixného diskontu, aj elektronickou aukciou.

"Tretie kolo oddlžovania bolo ukončené, aktuálne čakáme na uvoľnenie zdrojov od Ministerstva financií SR, následne sa uskutoční transfer na bankové účty jednotlivých veriteľov," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Na otázku, či MZ SR plánuje aj ďalšie kolo, reagovala s tým, že sa nateraz zaoberá tretím kolom.

Výzvu zapojiť sa do tretieho kola oddlžovania zverejnilo MZ SR na svojom webe. Rezort vtedy avizoval, že proces tretej etapy oddlžovania bude realizovaný rovnako ako proces prvej a druhej etapy v elektronickom aukčnom systéme (EAS).

Veritelia sa do procesu mohli zapojiť, len ak splnili určité podmienky. Spraviť tak mohli v prípade neuhradených pohľadávok voči nemocnici zapojenej do procesu oddlžovania po lehote splatnosti za obdobie do 31. decembra 2018.

V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňal tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba. "Všetko bolo riadne a načas uhradené. Zmluvy sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv," zdôraznila hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyššia ako 402.000 eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie predstavuje viac ako 54,7 milióna eur. Všetky dohody sú rovnako zverejnené v centrálnom registri zmlúv.

Analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ešte v júni v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upozornili aj na riziká spojené s oddlžovaním nemocníc. Významné riziko z hľadiska verejných financií vidí NKÚ osobitne vo vývoji záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc. Medziročne vzrástli záväzky na úrovni istiny z 834 miliónov eur na 880 miliónov eur ku koncu roka 2018. Tento negatívny stav je podľa kontrolórov okrem iného dôsledkom toho, že koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení nerieši základné príčiny vedúce k narastaniu nedoplatkov nemocníc.