Quantcast
< sekcia Slovensko

Počet žiakov s posunutou klasifikáciou je možné získať zo škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

V prípade niektorých predmetov môžu učiteľom chýbať dostatočné podklady na celkové hodnotenie žiakov, uviedla Vitková.

Bratislava 27. februára (TASR) – Viacero žiakov nedostalo koncom januára výpis polročného vysvedčenia a učitelia posunuli ich klasifikáciu na neskôr. Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva pre TASR uviedla, že informácie o počte žiakov, ktorým sa predĺžila klasifikácia prvého polroka do konca marca, je možné získať iba na úrovni jednotlivých škôl.

"Hlavným dôvodom možnosti posunúť si termín celkového hodnotenia a vydania výpisu polročného vysvedčenia žiakov do konca marca je, že žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa už niekoľko mesiacov vzdelávali dištančne. A v prípade niektorých predmetov môžu učiteľom chýbať dostatočné podklady na celkové hodnotenie žiakov," uviedla Vitková. Ako ďalej poznamenala, nie je to povinnosť, ale možnosť, ktorú môžu využiť školy iba pre niektorých žiakov, niektoré ročníky alebo pre celú školu. Rozhodnutie o termíne je v kompetencii riaditeľa školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady školy.

V základných a stredných školách študuje dokopy takmer 700.000 žiakov, z toho je viac ako 461.000 v základných školách. Špeciálne základné školy podľa informácií z ministerstva školstva navštevuje 25.219 žiakov. Do stredných škôl vrátane špeciálnych stredných škôl v dennom štúdiu chodí viac ako 202.000 stredoškolákov. Stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl v externej forme navštevuje vyše 10.800 žiakov.

Druhý polrok školského roka 2020/2021 sa začal začiatkom februára.