Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. jún 2024Meniny má Vasil
< sekcia Slovensko

Podmienky prijatia vysokokvalifikovaných ľudí sa majú zjednodušiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Uľahčiť sa majú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Niektoré podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov na územie SR sa majú zjednodušiť. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Rezort vnútra návrh predložil najmä v reakcii na prijatie smernice Európskej únie.

Zaviesť sa má napríklad uznanie odbornej kvalifikácie ako kritéria na vydanie modrej karty, čím sa podľa rezortu rozšíria možnosti získania modrej karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, respektíve odbornej praxe.

"Návrh zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty, upravuje niektoré dôvody na zamietnutie žiadosti o modrú kartu, na odňatie modrej karty alebo na jej neobnovenie," načrtol rezort vnútra.

Uľahčiť sa majú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov. Upraviť sa majú aj podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty.

V návrhu sa zohľadňujú aj odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín z územia SR.

Návrh rieši aj požiadavky aplikačnej praxe. "Okrem iného ustanovuje príslušnosť Ministerstva vnútra SR na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta, ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa pri vycestovaní z územia SR platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na naše územie, navrhujú sa nové dôvody na neudelenie národného víza a zavádza sa možnosť podať žiadosť o udelenie národného víza aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb," priblížil predkladateľ.

Zmeniť by sa mali napríklad aj postupy pri podávaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Navrhuje sa aj vypustenie povinnosti preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

Policajný útvar by po novom už nemal vydávať potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta. "Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov, a tým aj administratívnu záťaž policajných útvarov," zdôvodnil rezort.

V súvislosti s riešením nelegálnej migrácie rezort takisto navrhuje zavedenie oprávnenia policajta v súvislosti s predvedením cudzinca v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení alebo v konaní o zákaze vstupu cudzinca vykonať prehliadku telefónneho prístroja, telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia alebo elektronického nosiča, ktoré má cudzinec pri sebe. Cieľom je čo najrýchlejšie zistiť jeho totožnosť a štátnu príslušnosť. Má sa tak urýchliť preukázanie existencie prekážok administratívneho vyhostenia a možnosť zotrvať na území Slovenskej republiky, čím sa zároveň odstráni právna neistota týchto osôb.

Poplatok za vydanie dokladu o pobyte sa má zvýšiť zo šesť na desať eur. Zmena súvisí so zavedením automatického zasielania dokladu o pobyte priamo na adresu zadanú cudzincom. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí by takisto po novom mali mať možnosť vyberať správne poplatky aj prostredníctvom platobnej karty.