< sekcia Slovensko

Pohrebníctvo na Slovensku by mohlo prejsť zmenami

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Zmena zákona má ustanoviť pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenské pohrebníctvo by mohlo prejsť zmenami. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania vládnu novelu o pohrebníctve. Tá odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období.

Zmena zákona má ustanoviť pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň má upraviť povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi, či rozširuje povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Rovnako sa má upraviť povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedziť sa má tiež možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a doplniť sa majú nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona.

Voči novele mali výhrady Konferencia biskupov Slovenska a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Inštitút zastupoval občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku. Uvedené pripomienkujúce orgány žiadali potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, hromadne spopolňovať v krematóriu.

Návrh zákona dáva kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska obciam. Účinnosť by mala novela v prípade schválenia nadobudnúť 1. januára 2020.