Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. september 2023Meniny má Jarolím
< sekcia Slovensko

Poslanci predložili návrhy na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku

Na snímke poslanecká sála počas 88. rokovania Národnej rady SR 14. marca 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Zámerom novely z dielne OĽANO je obmedziť využívanie paragrafu 363 na najzávažnejšie prípady a pochybenia.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Paragraf 363 Trestného poriadku by sa mohol upraviť. Návrhy na zmenu ustanovenia predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci OĽANO, ale aj nezaradená poslankyňa Miriam Šuteková. Parlament by sa mal novelám venovať na najbližšej riadnej schôdzi so začiatkom v máji.

Zámerom novely z dielne OĽANO je obmedziť využívanie paragrafu 363 na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Súčasné znenie zákona hovorí, že "generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon". Predkladatelia navrhujú doplniť, že porušením zákona sa rozumie "podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci".

"Cieľom návrhu zákona je napomôcť obnove dôvery v právny štát úpravou ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby jeho znenie zodpovedalo pôvodnému zmyslu tohto mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý má v rukách generálny prokurátor SR na odstránenie nezákonnosti v prípravnom konaní," tvrdia. Sľubujú si od toho zlepšenie dodržiavanie zákazu negatívnych pokynov.

Skonštatovali, že pôvodným zmyslom tohto mimoriadneho opravného prostriedku bolo poskytnúť právomoc generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutia vydané policajtom alebo prokurátorom v prípravnom konaní, ak došlo k podstatnému pochybeniu, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci. "Za také rozhodnutia nemožno považovať napríklad uznesenie o vznesení obvinenia, čo v súčasnosti patrí medzi časté prípady rozhodnutí, voči ktorým smeruje použitie paragrafu 363 Trestného poriadku, a to aj v súvislosti s obvineniami vplyvných osôb za spáchanie závažných trestných činov korupcie či organizovaného zločinu," podotkli.

Šuteková v dôvodovej správe argumentuje, že základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov vychádza z predpokladu, že právna istota a stabilita nastolené právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte narušiteľné len mimoriadne a výnimočne. "Pri zachovaní tohto predpokladu sa navrhuje, aby generálny prokurátor mohol zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta okrem uznesenia o vznesení obvinenia, ak už bolo rozhodnuté o vzatí obvineného do väzby alebo o nahradení väzby a uznesenia o začatí trestného stíhania, a to za splnenia podmienky, že takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon," uviedla.

Tvrdí, že zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia zo strany generálneho prokurátora prostredníctvom využitia tohto paragrafu z dôvodu porušenia zákona vytvára kolíziu jeho rozhodnutia s rozhodnutiami súdov v konaniach, v ktorých súd už rozhodol o vzatí obvineného do väzby a o nahradení väzby.

Okrem toho navrhuje zaviesť preskúmateľnosť rozhodnutia generálneho prokurátora podľa tohto paragrafu a právo podať sťažnosť voči jeho uzneseniu. Predkladateľ si od toho sľubuje zabezpečenie možnosti preskúmania uplatňovania princípu zákonnosti pri činnosti generálneho prokurátora.