Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. júl 2024Meniny má Bohuslav
< sekcia Slovensko

Poslanci prijali zmeny v integrovanom záchrannom systéme

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Začlenenie Policajného zboru medzi základné zložky integrovaného záchranného systému má umožniť efektívnejšiu koordináciu.

Bratislava 2. februára (TASR) - Integrovaný záchranný systém sa upraví. Posilní sa pôsobnosť Ministerstva vnútra (MV) SR na strategickej úrovni riadenia a koordinácie jednotlivých zložiek. Policajný zbor sa začlení medzi základné záchranné zložky tohto systému. Umožní sa aj vznik integrovaných bezpečnostných centier či vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.

Zavedie sa pojem integrované bezpečnostné centrum, čo umožní vznik spoločných pracovísk základných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov krízového riadenia na území kraja. Rezort ich opisuje ako "moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce všetkých najdôležitejších záchranných zložiek v SR". Od ich vzniku si sľubuje aj "úsporu v rozsahu", keďže záchranné zložky budú môcť na pracovisku využívať množstvo funkcionalít a služieb spoločne a lacnejšie.

Posilní sa pôsobnosť MV SR s cieľom zefektívniť riadenia a koordinácie integrovaného záchranného systému, pretože sa záchranným zložkám jasne určia úlohy a zabezpečí sa ich koordinácia pri poskytovaní pomoci v tiesni. Rezort má určovať technické podmienky a prevádzkové podmienky pre integrované bezpečnostné centrá vrátane ich usporiadania na Slovensku. Zároveň má v spolupráci s rezortom zdravotníctva vypracovávať plány spoločných postupov, ktoré majú zvýšiť interoperabilitu záchranných zložiek a určiť ich úlohy a kompetencie na mieste zásahu. Ministerstvo má tiež vykonávať odbornú prípravu či zabezpečovať a vykonávať preventívno-výchovnú i osvetovú činnosť.

Začlenenie Policajného zboru medzi základné zložky integrovaného záchranného systému má umožniť efektívnejšiu koordináciu. Medzi ostatné záchranné zložky má pribudnúť Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá zabezpečuje úlohy v integrovanom záchrannom systéme počas udalostí, pri ktorých je ohrozené životné prostredie. Zabezpečiť to má jej aktívnejšiu účasť.

Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému bude zahŕňať aj organizáciu integrovaného záchranného systému, koordináciu záchranných zložiek na strategickej, operačnej a taktickej úrovni, spôsob poskytovania pomoci v tiesni i zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci či vzdelávania v cudzom jazyku.

Nanovo by sa mali upraviť podmienky získania odbornej spôsobilosti zamestnancov okresných úradov v koordinačnom stredisku. Novela zavedie i nový systém akreditácie na úseku integrovaného záchranného systému. "Toto reformné opatrenie vytvára predpoklad, že okrem profesionálnych základných záchranných zložiek môžu v systéme pôsobiť aj právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré budú spĺňať vysoké profesionálne štandardy. Tieto akreditované subjekty budú plnohodnotným partnerom základných záchranných zložiek," vysvetlil predkladateľ.