Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. júl 2024Meniny má Daniel
< sekcia Slovensko

Poslanci schválili nový mediálny zákon,nahradí doterajšiu reguláciu

Na snímke poslanci v rokovacej sále, foto z archívu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Návrh právneho predpisu predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v stredu schválili s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Bratislava 22. júna (TASR) - Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Patrí to medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o mediálnych službách. Nahradí doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Predložilo ho Ministerstvo kultúry (MK) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v stredu schválili s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Dôvodom komplexnej zmeny má byť nedostatočný regulačný rámec, ktorý vzhľadom na rozvoj audiomediálnych služieb umožňujú súčasné právne úpravy. "Nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí, a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu," uviedol rezort kultúry.

Na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Zvyšuje sa podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi. RTVS bude musieť zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 50 percent vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Zvýši sa tiež tiež podiel programov, ktoré bude musieť verejnoprávna televízia titulkovať.

Súkromní vysielatelia majú v televíznych službách zabezpečiť minimálne 25 percent vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a minimálne desať percent všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Okrem iného sa upravia viaceré povinnosti poskytovateľa obsahovej služby. Legislatíva ráta aj so sankciami pre poskytovateľov platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľov obsahovej služby. Regulátor im môže uložiť pokutu až do výšky 100.000 eur v závislosti od nesplnenia či porušenia povinnosti.

Naďalej platia kvóty pre slovenskú hudbu, európske diela a nezávislú produkciu, pričom vo vzťahu k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie sa zavádza nová povinnosť náležitého zdôraznenia európskeho obsahu.

Legislatívna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť i majetkové a personálne vzťahy súvisiace s médiami. Pribudne povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora pre všetky médiá, bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Upraví sa oblasť práva na ochranu zdroja a povinnosť mlčanlivosti.

V súvislosti s prechodom z terestriálneho vysielania poslanci do zákona doplnili, že RTVS bude týmto spôsobom vysielať najmenej jednu celoplošnú televíznu programovú službu aj po jeho zrušení.

Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. augusta.