Quantcast
< sekcia Slovensko

Poslanci schválili Žitňanskej novelu zákona o službách zamestnanosti

Na snímke poslankyňa klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zjednoduší sa i podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta a zníži sa počet informácií, ktoré sú na žiadosť potrebné.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce sa posilnia. Predpokladajú to novely zákony o službách zamestnanosti z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená), ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

S cieľom posilniť zamestnanosť zdravotne postihnutých sa v zákone rozdelia zákazky, prostredníctvom ktorých si zamestnávateľ môže plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, na samostatnú kategóriu zákaziek na poskytnutie služieb a samostatnú kategóriu na dodanie tovaru a osobitne ku každej kategórii stanoviť výšku zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím má zostať v prípade zákazky na dodanie tovaru na výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Výška zákazky na poskytnutie služby má byť stanovená na 0,7-násobok ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy.

Schválením pozmeňujúceho návrhu sa spresní, že ak je súčasťou jednej zákazky odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby. Ak tak neurobí, zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru.

Novelizáciou sa upraví aj pojem chránená dielňa, aby lepšie vyhovoval zmenám v zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím, ich zvyšujúcej sa kvalifikácii aj rôznorodosti postihnutia. Pojem má zdôrazniť, že ide o pracovisko, na ktorom je pracovný priestor, pracovný výkon alebo pracovné podmienky vrátane možnosti flexibilného pracovného času a rozloženia práce prispôsobené celkovému zdravotnému a aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Pribudne aj možnosť dočasného vykonávania práce v pracovnom pomere aj mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak to umožňuje charakter práce alebo je to nevyhnutné na plnenie pracovných úloh.

V súvislosti s lepším začlenením osôb so zdravotným postihnutím na trh práce sa rozšíri definícia samostatne zárobkovo činnej osoby o osoby, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá spočíva vo využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi, ku ktorým patrí napríklad zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch alebo autorský zákon.

Zjednoduší sa i podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta a zníži sa počet informácií, ktoré sú na žiadosť potrebné.

Novely nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023.