< sekcia Slovensko

Poslanci dali pre novelu zákona o odbornom vzdelávaní podnet na ÚS SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič podpisuje nové kritéria akreditácie vysokých škôl. Foto: TASR/Michal Svítok

Podľa nich je to v rozpore s ústavným právom na vzdelanie a zákazom diskriminácie, ako aj v rozpore s niektorými medzinárodnými dohovormi.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Na Ústavný súd (ÚS) SR podalo dnes podnet 31 poslancov Národnej rady (NR) SR pre nesúlad zákona o odbornom vzdelávaní. Jeho novela podmieňuje vstup na strednú školu s maturitou dosiahnutím určitého priemeru známok na koncoročnom vysvedčení v 8. triede, polročnom a koncoročnom v 9. ročníku.

Podľa nich je to v rozpore s ústavným právom na vzdelanie a zákazom diskriminácie, ako aj v rozpore s niektorými medzinárodnými dohovormi.

"Týmto zákonom sa Slovensko stalo svetovým unikátom, v ktorom priemer známok na jednom jedinom polročnom vysvedčení znamená celoživotný zákaz prijatia na stredoškolské štúdium s maturitou, teda aj zákaz vysokoškolského štúdia či práce v štátnej službe," odôvodnil člen parlamentného výboru pre vzdelávanie Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS).

Podnet podporili poslanci všetkých opozičných klubov a zoskupení, ktorí navrhli ÚS jeho prednostné prerokovanie. "Vec je mimoriadne naliehavá vzhľadom na vážnosť porušenia podstaty základného práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie a ich následky, ktoré sa týkajú všetkých detí usilujúcich sa o prijatie na štúdium na strednej škole na území SR," zdôrazňujú.

Parlament schválil príslušnú novelu zákona 20. septembra minulého roka. Opozícia požiadala prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby ju nepodpísal.

V prípade jej účinnosti budú gymnáziá prijímať len žiakov, ktorí na konci druhého polroka ôsmeho ročníka a na konci prvého polroka deviateho ročníka nemali priemer známok horší ako 2,0. Podmienku budú musieť žiaci dodržať aj v druhom polroku deviatky. Do priemerného prospechu sa nemajú zarátavať známky z výchovných predmetov. Na odborných školách s maturitou budú mať zelenú len žiaci, ktorých známky nepresiahli priemer 2,75. Okrem toho budú musieť záujemcovia o gymnáziá aj odborné školy splniť podmienky prijímacieho konania.

Minister školstva Dušan Čaplovič si od stanovenia normy pri prijímaní na gymnáziá a odborné školy sľubuje vyššiu motiváciu žiakov na základných školách. "Tým, že zavádzame priemer 2,0 pre gymnáziá a 2,75 pre stredné odborné školy s maturitou, podnietime na základných školách, aby sa deti viac učili a v 8. a 9. triede splnili kritériá," podčiarkol.