< sekcia Slovensko

Poslanci spustili prvý krok komplexnej reformy štátnej správy ESO

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Do konca roka zanikne 64 štátnych úradov.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Komplexná reforma štátnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) je o krok bližšie k svojmu štartu. Poslanci Národnej rady SR dnes 77 hlasmi schválili zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý znamená, že do konca roka zanikne 64 štátnych úradov. Ich pôsobnosť a kompetencie sa presunú na iné štátne inštitúcie. Toto opatrenie má štátnemu rozpočtu už v budúcom roku ušetriť viac ako 3,2 milióna eur.

Podstatná časť zmien je venovaná napríklad krajským školským a stavebným úradom a územným vojenským správam. Ich pôsobnosť prejde na existujúce obvodné úrady v sídle kraja. Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy ministerstva vnútra. Obdobne sa ministerstvu vnútra zveruje aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom uvedených úradov.

Zrušené budú aj krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ako aj krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady. Ich kompetencie sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

Týmto spôsobom sa obmedzí počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a rozhodujú o personálnych otázkach. Vláda si od tohto opatrenia sľubuje aj stransparentnenie riadenia a kontroly verejných prostriedkov. Predložený návrh tiež mení status 90 rozpočtovým organizáciám.

Reforma ESO by sa má realizovať v dvoch fázach. Prvá sa realizuje týmto zákonom o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý vytvorí predpoklady pre realizáciu druhej etapy opatrení. V nej pôjde o integráciu všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu.

Zastaviť zrušenie krajských školských úradov sa pokúsil pozmeňujúcim návrhom Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS). Podľa neho sa totiž ich zánikom dosiahne len minimálna finančná úspora. "Výsledkom bude návrat k neodbornému riadeniu v regionálnom školstve, ako tomu bolo v rokoch 1994 až 1998, a s tým spojené finančné škody, ktoré majú potenciál dokonca prevýšiť už beztak minimálnu úsporu, ktorá sa má dosiahnuť zrušením krajských školských úradov," tvrdil Beblavý.

S pozmeňujúcim návrhom neuspel ani Martin Chren (SaS), ktorý chcel docieliť, aby obvodné úrady aj špecializované obvodné úrady v sídle kraja mali povinnosť mať každú pracovnú stredu od 08.00 do 18.00 h stránkové hodiny pre styk s verejnosťou.