< sekcia Slovensko

Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti prokuratúry

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR – Jakub Kotian

Správa sa venuje aj trestným činov mladistvých. Najviac ich prokuratúra zaznamenala v uplynulom roku na Krajskej prokuratúre v Košiciach a Prešove.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vzali na vedomie správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry SR za rok 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Vyplýva z nej, že v minulom roku klesla kriminalita, narástol však počet prípadov v oblasti detskej pornografie, a to o 54 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najrozšírenejšou trestnou činnosťou je dlhodobo majetková trestná, násilná a následne mravnostná.

Správa sa venuje aj trestným činov mladistvých. Najviac ich prokuratúra zaznamenala v uplynulom roku na Krajskej prokuratúre v Košiciach a Prešove. Tvorili ich predovšetkým trestné činy majetkového charakteru, ale aj výtržníctvo. Celkovo bolo podľa generálneho prokurátora v roku 2018 začatých trestných stíhaní proti 3196 mladistvým. V porovnaní s rokom predtým je to o 823 osôb viac.

Správa tiež konštatuje, že v uplynulom roku došlo k poklesu domáceho násilia asi o 11,5 percenta. Podľa prokuratúry ide o kriminalitu s veľkou latenciou, čiže sa o nej orgány činné v trestnom konaní dozvedajú neskoro, niekedy vôbec.

Mierny nárast zaznamenala prokuratúra pri páchaní trestných činov cudzincami. Zo správy tiež vyplýva, že sa zvýšil aj počet prípadov predaja či distribúcie drog, a to o štyri percentá.

Počet napadnutých trestných vecí bol v uplynulom roku takmer o 5500 prípadov nižší ako rok predtým. Z celkového počtu 64.200 trestných vecí bolo podľa správy vybavených podaním obžaloby 83 percent.

V súvislosti s personálom sa v správe uvádza, že plánovaný počet prokurátorov v roku 2018 bol 1068, ku koncu roka ich však bolo len 919. Generálny prokurátor poukázal aj na to, že napriek opakovaným výberovým konaniam sa obsadenie štátnozamestnaneckých miest na ústrednom orgáne nezrealizovalo. Dôvodom mal byť nedostatok požadovaných odborných vedomostí a schopností prihlásených uchádzačov.

Poslanci vzali na vedomie správu špeciálneho prokurátora o činnosti ÚŠP


Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vzali na vedomie správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a poznatky ÚŠP o stave zákonnosti za rok 2018. Správa konštatuje napríklad zlyhávanie analytickej zložky polície v začiatočných štádiách odhaľovania korupcie. Prokurátori ÚŠP v nej tiež kritizujú úniky informácií z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) podľa správy zlyháva pri úvodných štádiách odhaľovania korupcie. "Operatívna a analytická činnosť polície sa iba veľmi okrajovo a s malou efektivitou zameriava na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém pri verejných obstarávaniach, vybavovaní dotácií z rozpočtu SR a EÚ, verejných zákazkách s vysokou hodnotou a obdobných závažných veciach, kde dochádza k obrovskému plytvaniu s verejnými financiami," píše sa v správe.

Dôvodom je podľa ÚŠP najmä zlyhávanie analytickej zložky polície. Tá by mala podľa slov úradu najmä v úvodných štádiách ešte pred začatím trestného stíhania vykonávať analýzy finančných tokov či personálnych a majetkových prepojení medzi podozrivými osobami.

ÚŠP tiež poukázal na viaceré prípady nedostatočného prešetrenia podozrení v tejto oblasti, keď prokurátori reagovali tým, že zrušili vyšetrovateľovi uznesenie a vydali pokyny, aby sa polícia vecou dôslednejšie zaoberala. Správa konštatuje, že problémom môžu byť nedostatok odborného personálu či legislatívne nedostatky.

Správa tiež obsahuje základné údaje o stave kriminality a jej skladbe v minulom roku. Zo správy napríklad vyplýva, že v roku 2018 bolo zapísaných do trestných registrov 480 vecí. V porovnaní s rokom 2017 je to pokles o 80 vecí, oproti predchádzajúcim rokom ide však podľa správy o výrazný nárast.

Vybavených bolo podľa ÚŠP 466 vecí, čo je o 39 viac ako v roku 2017. "V porovnaní s rokom 2016 bolo vybavených o 94 trestných vecí viac," napísali v správe prokurátori.

Správa sa zaoberá napríklad aj trestnými činmi v rámci organizovaného zločinu. Konštatuje, že v roku 2018 došlo k nárastu trestne stíhaných osôb v tejto oblasti. Približne o štvrtinu podľa ÚŠP vzrástol počet páchateľov trestne stíhaných za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ide o nárast z 35 trestne stíhaných osôb na 47. ÚŠP poukázal aj na nárast žalovateľnosti, a to z ôsmich na 26 osôb. Zo správy však vyplýva, že poklesla vôľa páchateľov uzatvoriť dohodu o vine a treste.