Quantcast
< sekcia Slovensko

Pôsobnosť Fondu na podporu vzdelávania sa rozšíri

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Legislatívnou úpravou sa umožní čerpanie prostriedkov fondu aj pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a členských štátov Európskej únie, ale majú záujem študovať na vysokej škole na Slovensku.

Bratislava 5. mája (TASR) - Možnosti využitia Fondu na podporu vzdelávania a jeho pôsobnosť sa rozšíria. Vyplýva to z novely zákona o fonde, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili. Poskytovanie pôžičiek sa sprístupní pre širší okruh žiadateľov, znížiť sa má administratívna záťaž.

"Cieľom návrhu je najmä rozšírenie pôsobnosti Fondu na podporu vzdelávania o ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napríklad prostredníctvom grantov alebo štipendií," píše sa v dôvodovej správe. Rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo rezortu školstva.

Novelizáciou sa sprístupní poskytovanie pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením sú obmedzené. Napríklad, ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. "Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením," doplnili predkladatelia. Niektoré štipendiá sa budú môcť poskytovať aj výskumným pracovníkom a vysokoškolským učiteľom.

Upravia sa tiež ustanovenia vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Týkajú sa najmä zloženia oboch orgánov, predĺženia funkčného obdobia ich členov, ale aj pôsobnosti rady fondu.

Legislatívnou úpravou sa umožní čerpanie prostriedkov fondu aj pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a členských štátov Európskej únie, ale majú záujem študovať na vysokej škole na Slovensku. A to v prípade, ak sú občanmi krajín, v ktorých vypukol vojnový konflikt, alebo im bol z iného dôvodu udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko.

Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania mení doterajšie zákonom stanovené termíny predkladania žiadostí o pôžičku, mimo ktorých si študenti o výhodnú študentskú pôžičku doteraz žiadať nemohli. Po účinnosti zákona rada fondu v priebehu roka vyhlási viacero termínov predkladania žiadostí.

"Študent, ktorý potreboval pôžičku si mohol žiadať buď do 15. septembra, alebo 31. októbra. Po novom rada fondu vyhlási termíny priebežne tak, aby sa peniaze k študentom dostávali priebežne, fond tak bude efektívnejšie pomáhať študentom." uviedol predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran.

Ďalej sa zavádzajú dva typy nových pôžičiek – pôžička bez ručiteľa a pôžička pre študentov študujúcich na excelentných zahraničných vysokých školách.

Pôžičkou bez ručiteľa sa sprístupní vysokoškolské vzdelanie aj študentom, ktorí prichádzajú zo slabších socio-ekonomických podmienok a nemajú možnosť si zabezpečiť ručiteľa a získať tak pôžičku. Druhým zavedeným typom sú pôžičky pre študentov študujúcich na excelentných zahraničných vysokých školách. Ministerstvo školstva určí rebríček vysokých škôl a študent, ktorý bude potrebovať financie na štúdium na niektorej z daných škôl, si môže požiadať o pôžičku. Bližšie informácie a podmienky určí a zverejní Fond na podporu vzdelávania.