< sekcia Slovensko

Postup v prípade narušenia vzdušného priestoru by sa mal upraviť

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/AP

Za pravdepodobného narušiteľa priestoru by podľa návrhu považovali aj letecký objekt, ktorý nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo veliteľom pohotovostného lietadla.

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR chce upraviť postup v prípade narušenia vzdušného priestoru. V novele zákona o ozbrojených silách navrhuje tiež spresniť úlohy a využitie Ozbrojených síl (OS) SR v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Za pravdepodobného narušiteľa priestoru by podľa návrhu považovali aj letecký objekt, ktorý nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo veliteľom pohotovostného lietadla. „Navrhovaná právna úprava umožní prijímanie okamžitých opatrení na zabránenie pôsobenia takýchto vzdušných objektov pre zneužitie na protiprávne konanie,“ uviedlo v návrhu ministerstvo.

Spresniť by sa mali aj kategórie narušiteľa vzdušného priestoru v nadväznosti na stupeň nebezpečnosti narušiteľa. Ak posádka lietadla signalizuje protiprávny zásah na palube lietadla, podľa návrhu by mohol byť letecký objekt označený za pravdepodobného narušiteľa verejného priestoru bez toho, aby bol predtým zaradený ako podozrivý narušiteľ vzdušného priestoru. „Stupeň nebezpečnosti narušiteľa a časová tieseň vyžaduje vykonávanie opatrení a postupov ozbrojených síl použiteľných proti pravdepodobnému narušiteľovi vzdušného priestoru,“ zdôvodnil rezort.

Slovenskí vojaci by sa po novom mohli podieľať na plnení úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany. Schválenie zákona by umožnilo ozbrojeným silám budovať organizačné štruktúry určené na tento účel. Zároveň by mohli spolupracovať v tejto oblasti s Vojenským spravodajstvom. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vyplýva aj z členstva SR v NATO.

Podľa návrhu by mohol slovenským vojakom veliť aj veliteľ zahraničných síl alebo medzinárodnej organizácie, ktorej je SR členom. Zmenu zákona si podľa ministerstva vyžaduje prax, napríklad pri účasti SR na medzinárodných cvičeniach v zahraničí. Nové znenie zákona by malo obsahovať aj spresnenie úloh, pre ktoré môžu byť vojaci vyslaní do zahraničia. V návrhu dopĺňajú aj prípady podpory zahraničným ozbrojeným silám na našom území. Po schválení vládou, parlamentom a podpísaní prezidentkou by mohla novela zákona nadobudnúť účinnosť 1. februára 2020.