Quantcast
< sekcia Slovensko

Posudzovanie liekov je netransparentné, tvrdí NKÚ

Budova Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v Bratislave 10. júla 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby bolo uvádzanie mien posudzovateľov pri vypracovávaní odborných stanovísk povinné.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

"Od apríla tohto roku sú zverejňované odborné stanoviská aj bez mien hodnotiteľov, čo je v rozpore s odporúčaniami NKÚ SR," podotkol úrad. Zo 68 vydaných odborných stanovísk bolo podľa neho k 15. júlu bez mien hodnotiteľov 40, teda 59 percent. Poukázal pritom, že mená chýbali i v niektorých posudkoch z rokov 2017 a 2018, no v rokoch 2019, 2020 a 2021 boli na všetkých.

Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby bolo uvádzanie mien posudzovateľov pri vypracovávaní odborných stanovísk povinné. "Ak bude takáto povinnosť zakotvená vo vyhláške, docieli sa udržateľná transparentnosť procesov, ktorá bude nezávislá od personálnych zmien na ministerstve," ozrejmil.

NKÚ už vlani upozorňoval, že pri posudzovaní liekov v SR existovali v rokoch 2017 až 2020 významné riziká. Navrhol preto uskutočniť revíziu legislatívy štátnej liekovej politiky – úpravu platnej legislatívy so zohľadnením efektívnosti, transparentnosti, predvídateľnosti a finančnej udržateľnosti celkového procesu.

Rezort pre TASR potvrdil, že pri internej kontrole zistil, že v apríli, máji a júni sa zverejnili správy bez mien hodnotiteľov. Upozornil, že následne implementoval nápravné opatrenia a hodnotiace správy v júli už mená hodnotiteľov obsahovali. "Nápravné opatrenie však neobsahovalo úlohu spätne doplniť už zverejnené hodnotiace správy, ktoré mená hodnotiteľov neobsahovali. K tomuto kroku MZ pristúpilo až po upozornení NKÚ v auguste," ozrejmila hovorkyňa Petra Lániková.

Na kategorizačnom portáli podľa nej rezort pre transparentnosť ponechal i pôvodné hodnotiace správy bez mien hodnotiteľov. "MZ vyjadruje poľutovanie, že prišlo k takémuto ľudskému zlyhaniu," skonštatovala. Zároveň doplnila, že ministerstvo novému tímu pre hodnotenie liekov vyjadruje dôveru.

Do procesov farmako-ekonomického hodnotenia podľa hovorkyne zaviedol diametrálne inú kvalitu. "Od začatia činnosti nového tímu začali byť hodnotenia liekov zverejňované vo forme hodnotiacich správ, ktoré komplexne, transparentne a odôvodniteľne hodnotia farmako-ekonomický prínos posudzovaného lieku a stanovujú podmienky na jeho kategorizáciu a stanovenie úhrady," doplnila. Poukázala tiež, že tím okrem iného zaviedol aj transparentnú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a je úspešný v dosahovaní výhodných podmienok pre úhrady inovatívnych liekov.