Quantcast
< sekcia Slovensko

Práva komisára pre zdravotne postihnutých by sa mohli posilniť

Zuzana Stavrovská, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd

Novela by mohla umožniť komisárovi podať aj mimoriadny opravný prostriedok, akým je dovolanie a obnova konania, teda v situácii, keď už rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.

Bratislava 29. júna (TASR) - Oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mohli posilniť. Získať by mohol právo vstupovať do troch druhov konaní, a to do konania o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. Vyplýva to z novely zákona Civilného mimosporového poriadku, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"Ide o súdne konania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože dotknuté osoby ako účastníci konania nie sú vždy samy schopné chrániť svoje procesné a právne záujmy," ozrejmila Katarína Hatráková (nezaradená), ktorá návrh predložila.

Podľa Hatrákovej ide o závažný zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím, napríklad obmedzenie v spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie slobody pohybu držaním osoby proti vôli na psychiatrii.

V súčasnosti môže komisár vstúpiť do týchto konaní len v prípade, ak ho sudca priberie do súdneho konania alebo ak o to komisár sudcu požiada, prípadne ak o to požiada samotná osoba so zdravotným postihnutím alebo jej opatrovník. Komisárka pre zdravotne postihnutých Zuzana Stavrovská pripomenula, že schvaľovanie sudcom o tejto žiadosti môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Navrhovaná zmena zákona tiež podľa Stavrovskej pomôže chrániť osoby so zdravotným postihnutím, keď z rôznych dôvodov nepodajú odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktoré je v ich neprospech.

Novela by mohla umožniť komisárovi podať aj mimoriadny opravný prostriedok, akým je dovolanie a obnova konania, teda v situácii, keď už rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.

V prípade definitívneho schválenia by mohla byť nová legislatíva účinná od januára 2023.