< sekcia Slovensko

Právnik: Protikorupčný úrad nemôže plnohodnotne fungovať bez predsedu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ochranu oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerov, podľa pôvodného zákona zabezpečovali inšpektoráty práce.

Bratislava 18. septembra (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti nemôže plnohodnotne fungovať, pokiaľ nemá predsedu. Vyplýva to z vyjadrenia právnika Štěpána Štarhu. Parlament dosiaľ nevybral predsedu. Výber sa bude opakovať. Kandidáti môžu podať prihlášky do 24. septembra.

Ochranu oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerov, podľa pôvodného zákona zabezpečovali inšpektoráty práce. "Oni zabezpečujú ochranu oznamovateľov aj v súčasnosti, a to počas prechodného obdobia úradu až do šiestich mesiacov od zvolenia jeho predsedu," uviedol Štarha. Pripomína, že ochranu poskytujú aj prokurátori alebo orgány príslušné na riešenie konkrétnych porušených predpisov.

Úrad môže podľa právnika svojou činnosťou prispieť k zlepšeniu povedomia spoločnosti o protispoločenskej činnosti, jej oznamovania a možnostiach predchádzania. "Predpoklady mu na to vytvára už priamo zákon pri vymedzení jeho úloh, činností, ale aj postavenia," vysvetľuje.

Podľa Štarhu by oznamovateľ nemal mať pochybnosti o tom, že v prípade oznámenia mu bude zo strany zamestnávateľa hroziť postih. Práve zákon celý postup upravuje a garantuje tak jeho ochranu.

Zamestnanci tento inštitút využívajú málo, tvrdí právnik. "Aj keď oficiálne a aktuálne štatistiky o jeho využívaní neexistujú, inšpektoráty práce naposledy uviedli, že v rokoch 2015 až 2016 sa o ochrane oznamovateľov rozhodovalo v desiatkach prípadov," hovorí Štarha. Najčastejšie boli nahlasované porušenia právnych predpisov zo strany zamestnávateľa, oznámenie priestupkov a trestných činov.

Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca tohto roka.

Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jej úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.