< sekcia Slovensko

Pre držiteľov ohrozených druhov zvierat nastanú po brexite isté zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Spojené kráľovstvo bude mať totiž postavenie tretej krajiny.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Pre držiteľov ohrozených druhov živočíchov nastanú viaceré zmeny po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (EÚ). TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Po uplynutí prechodného obdobia, teda od 1. januára 2021, bude na obchodovanie s Veľkou Britániou potrebné vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz, uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že Spojené kráľovstvo bude mať postavenie tretej krajiny. So Severným Írskom bude platiť režim ako s ktorýmkoľvek iným členským štátom EÚ, deklaruje MŽP.

"Potvrdenia vydané podľa nariadenia o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, resp. certifikáty vydané Spojeným kráľovstvom, strácajú platnosť 1. januára 2021," uvádza envirorezort.

Držitelia ohrozených druhov živočíchov s takýmito certifikátmi musia požiadať MŽP o vydanie nového certifikátu. Taktiež môžu požiadať okresný úrad podľa miesta držby v prípade živých plazov, vtákov alebo cicavcov o vydanie preukazu o pôvode v závislosti od činnosti, ktorú plánuje držiteľ so živočíchom vykonávať, priblížil odbor komunikácie. Zároveň zdôrazňuje, že žiadosti je vhodné na ministerstvo alebo okresný úrad podávať pred 1. januárom 2021 alebo pred uplynutím platnosti certifikátov vydaných Spojeným kráľovstvom.

"Podrobnejšie informácie o pripravenosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zverejnila Európska komisia formou takzvaného oznámenia o pripravenosti," poukázalo ministerstvo. Tlačivo je nateraz dostupné v anglickom jazyku na stránke ec.europa.eu.