Quantcast
< sekcia Slovensko

Pred vykurovacou sezónou odporúčajú hasiči vykonať kontrolu komínov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov, zdôraznil prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Bratislava 23. septembra (TASR) - Pred vykurovacou sezónou odporúčajú hasiči vykonať kontrolu komínov. Ako vysvetľujú, správnou starostlivosťou možno zabrániť vzniku zbytočných požiarov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Najčastejšími príčinami požiarov v minulej vykurovacej sezóne boli nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia, umiestnenie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

"V období od septembra 2021 do marca 2022 bola príčina požiarov spôsobená nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer 500.000 eur, usmrtená bola jedna osoba a deväť osôb sa zranilo," doplnil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách, pripomína MV SR.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje pri komínoch pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW raz za štyri mesiace, pri komínoch pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW raz za dva mesiace, pre komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW raz za 12 mesiacov, pre komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW raz za šesť mesiacov a komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW raz za šesť mesiacov.

"Predchádzanie požiarov je verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov," zdôraznil prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášek. Vzor potvrdenia, ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov sú vo vyhláške Ministerstva vnútra SR.

Ak právnická osoba alebo SZČO nezabezpečí odborné preskúšanie komínov v zmysle príslušných ustanovení, môže krajské alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pri vykonávaní protipožiarnej kontroly alebo zisťovateľ príčin požiaru uložiť sankciu do výšky 8298 eur. U fyzickej osoby sa uloží sankcia do výšky 99 eur, upozornil rezort.