< sekcia Slovensko

Slováci budú môcť uzatvoriť predmanželskú zmluvu

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Zavedenie predmanželských zmlúv predpokladá legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý vláda SR schválila v roku 2009.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Nový Občiansky zákonník, ktorého paragrafové znenie by malo byť pripravené do konca roka 2014, by mal obsahovať aj možnosť uzatvárania predmanželských zmlúv. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Jana Zlatohlávková.

"Otázka zmluvy o majetkovom spoločenstve, ktorú by bolo možné uzavrieť aj pred vznikom manželstva, je predmetom posudzovania komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka," vysvetlila. "Zavedenie takéhoto inštitútu predpokladá legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý vláda SR schválila v roku 2009," dodala Zlatohlávková.

V súlade s rámcovým plánom legislatívnych úloh na VI. volebné obdobie by podľa nej malo byť paragrafové znenie návrhu nového Občianskeho zákonníka vypracované v závere roka 2014.

Inštitút predmanželských zmlúv dlhodobo podporuje SaS, v septembri 2011 takýto návrh predložili aj poslanci Smeru-SD Marián Kovačócy a Renáta Zmajkovičová. Ich novela Občianskeho zákonníka však v parlamente neuspela.

Novela zakotvovala právo muža a ženy, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v ňom. Ak by bol parlament tento návrh poslancov Smeru-SD schválil, budúci manželia by mohli uzavrieť predmanželskú dohodu formou notárskej zápisnice. V nej by mohli modifikovať vzájomné majetkové vzťahy tak, "že zúžia, respektíve rozšíria zákonný rozsah majetku, ktorý bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov". Dohodou by mohli aj upraviť správu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a tiež vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva.