Quantcast
< sekcia Slovensko

Heger: Na projekty v rámci zelenej výzvy sa vyčlenilo 19 miliónov eur

Na snímke premiér SR Eduard Heger spolu s ministrom životného prostredia SR Jánom Budajom počas tlačovej konferencie vo štvrtok 14. apríla 2022 v obci Muráň. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Cieľom výziev je aj zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny či iných negatívnych trendov.

Muráň 14. apríla (TASR) – V rámci prvej zelenej výzvy slovenského Plánu obnovy a odolnosti je na projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny vyčlenených dohromady 19 miliónov eur. V Muráni, okres Revúca o tom informoval premiér Eduard Heger s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (obaja OĽANO) s tým, že zdroje podporia projekty súvisiace s rozvojom tzv. mäkkého turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

"Našim cieľom je pomôcť týmto regiónom, vrátiť do nich život, spraviť z nich atraktívne miesto, pretože čelia odlivu mladej generácie. Sú to skvosty, verím, že tieto investície zvýšia kvalitu života v týchto lokalitách," objasnil Heger.Národný park Muránska planina sa dotýka troch okresov - Rimavská Sobota, Revúca a Brezno, všetky bojujú s vysokou nezamestnanosťou a odlivom obyvateľstva. "Keď si porovnáme poslednú dekádu, tak počet obyvateľov klesol v okrese Rimavská Sobota z 84.000 na 80.000 obyvateľov, to je akoby jedna veľká obec zanikla. V okrese Revúca je 18 percent nezamestnanosť, pokles obyvateľstva je tu tiež za posledných desať rokov o 2000. Okres Brezno je na tom o čosi lepšie so zamestnanosťou, ale čelí ešte väčšiemu úbytku obyvateľstva," konkretizoval Budaj. Dodal, že to je závažný dôvod, prečo vláda smeruje plán obnovy práve tam.
Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj počas tlačovej konferencie vo štvrtok 14. apríla 2022 v obci Muráň.
Foto: TASR - Adriána Hudecová

Medzi podporované aktivity bude patriť napríklad budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk v národných parkoch či budovanie a obnova turistickej infraštruktúry. Ráta sa tiež s realizáciou vodozádržných a protieróznych opatrení. Súčasťou výzvy sú aj ukážky remesiel, obnova historických parkov a sadov s tradičnými odrodami či obnova kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností i vytváranie moderných múzeí. "Problém je, že napriek tomu, že krajina je zaujímavá a láka ľudí, nebolo tu investované do rozvoja verejnej infraštruktúry. Ako taký najväčší problém okolo Muránskej planiny je parkovanie, verejná doprava, nemáme vybudované návštevnícke centrá a takýto typ zariadení nám chýba," konkretizoval riaditeľ Správy NP Ján Šmídt.

Cieľom výziev je aj zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny či iných negatívnych trendov. Príklady zo zahraničia podľa Budaja jednoznačne ukazujú, že národné parky môžu prinášať krajine veľký ekonomický profit a zároveň plniť funkciu ochrany prírody.
Na snímke premiér SR Eduard Heger počas prehliadky národného parku Muránska planina vo štvrtok 14. apríla 2022 v obci Muráň.
Foto: TASR - Adriána Hudecová

O nenávratné finančné príspevky budú môcť požiadať samosprávy, oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území a neziskové organizácie. Žiadateľmi môže byť územne príslušná štátna organizácia ochrany prírody, rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená štátom, miestnou alebo krajskou samosprávou i subjekty súkromného sektora.

Minimálna výška podpory v NP Muránska planina bude 50.000 eur, v Poloninách 30.000 eur na jeden projekt. Maximálna výška príspevku stanovená nebola. Podporené projekty budú financované až do výšky 100 percent výdavkov na oprávnené aktivity.