< sekcia Slovensko

Prezidentka dala zelenú novele zákona o štátnej štatistike

Na archívnej snímke prezidentka Zuzana Čaputová. Foto: TASR – Martin Baumann

Legislatívna úprava sa tiež zamerala na spresnenie pojmov a definícií i úpravu procesov štatistických zisťovaní vyplývajúcich z podnetov aplikačnej praxe.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o štátnej štatistike. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Z novely vyplýva, že na zabezpečenie a koordináciu úloh vyplývajúcich z úloh štátnej štatistiky a európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni sa má vytvoriť jednotný informačný systém (JIS) štátnej štatistiky, ktorý je výsledkom rozvoja existujúceho štatistického informačného systému.

JIS má dynamizovať procesy súvisiace s plánovaním štatistických činností, prepojením štatistických zisťovaní s tvorbou štatistických produktov či štandardizáciou integračných nástrojov.

Novela takisto ráta s kreovaním nového poradného orgánu predsedu štatistického úradu - koordinačnou radou pre štátnu štatistiku ako jedného z nástrojov na koordináciu vykonávania úloh štátnej štatistiky zodpovednými orgánmi.

Legislatívna úprava sa tiež zamerala na spresnenie pojmov a definícií i úpravu procesov štatistických zisťovaní vyplývajúcich z podnetov aplikačnej praxe, rovnako i na úpravu pôsobnosti zákona v prípade vymedzenia subjektov, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku.

Zákon má byť účinný od 1. mája, pričom pri vybraných ustanoveniach, ktoré si vyžadujú implementáciu reformných opatrení orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku, má byť účinnosť od 1. januára 2024.