Quantcast
< sekcia Slovensko

Zníženie administratívy pri koncesionárskych poplatkoch dostalo zelenú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zmenou legislatívy sa spresní aj vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Má sa presnejšie definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú.

Bratislava 31. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dala zelenú znižovaniu administratívy pri koncesionárskych poplatkoch. V stredu podpísala novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vyplýva z nej, že firmy s malým počtom zamestnancov už nebudú musieť zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovne o vzniku alebo zániku povinnosti uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady nebudú musieť preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí majú na to nárok. Postačí, ak mu to oznámia a vyberateľ si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.

Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.

Zmenou legislatívy sa spresní aj vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Má sa presnejšie definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú. Pre zefektívnenie správy úhrady sa upraví aj súčinnosť, ktorú jej vyberateľovi poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Pritom sa má preferovať elektronické poskytovanie dát.