< sekcia Slovensko

Prezidentka ocenila statočnosť účastníkov SNP, vyzvala k spájaniu sa

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas centrálnych osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, 29. augusta 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Vezmime si príklad od našich povstaleckých hrdinov, ktorí bok po boku bojovali za spoločné vyššie ciele, vyhlásila Zuzana Čaputová.

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V zápase s absolútnym historickým zlom – akým boli nacizmus a fašizmus - sa rozhodujúca časť národa v auguste 1944 postavila na obranu ľudskosti a civilizácie. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Poukázala aj na aktuálnu zložitú situáciu, odsúdila podnecovanie k nenávisti a vyzvala k spájaniu sa. Účastníkov SNP dala za príklad boja za spoločné vyššie ciele.

Vyzdvihla, že podstúpili obrovské osobné riziko a postavili sa na správnu stranu dejín. "Na stranu humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. Za svoj odvážny postoj ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu nielen vy, ale aj vaši najbližší. Napriek tomu ste našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu," odkázala im.Hlava štátu podotkla, že rozhodujúca časť národa sa v auguste 1944 postavila proti nacizmu a fašizmu na obranu ľudskosti a civilizácie. "Povstanie bránilo hodnoty, na ktorých stál a stojí demokratický a humánny svet, oslavujeme ho ako jeden z našich najvýznamnejších štátnych sviatkov, lebo ním nielen sami sebe, ale aj svetu hovoríme, čím sme a čím chceme byť, k čomu sa bytostne hlásime," doplnila.

Skonštatovala, že aj v súčasnosti čelíme ťažkého obdobiu. "Posledný rok priniesol veľa obetí, veľa smútku, ale aj hnevu a sklamania. Všetky tieto emócie sú ľudské, a teda sú aj prirodzené. To, čo ale považujem za nebezpečné a čo nemá mať medzi týmito emóciami miesto, je nenávisť a podnecovanie k nej," dodala s tým, že nenávisť nikdy nič nevyriešila a napokon viedla k hrôzam vojny.
Na snímke účastníci počas centrálnych osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici v nedeľu 29. augusta 2021.
Foto: TASR - Ján Krošlák

"Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu, aby nám diktovala, čo si máme myslieť o našich blížnych, nenechajme sa ako spoločnosť rozdeľovať. Vezmime si príklad od našich povstaleckých hrdinov, ktorí bok po boku bojovali za spoločné vyššie ciele," vyhlásila. Ako ďalej uviedla, v súčasnosti máme všetky možnosti, aby sme dejinám nedovolili ich opakovanie."Máme aj všetky predpoklady, aby naše snaženie nevyšlo nazmar a malo zmysel. Tak ako muži a ženy Povstania, aj my máme povinnosť, aby sme zodpovednosť za Slovensko niesli rovnako statočne, odhodlane a obetavo, ako to dokázala povstalecká generácia," zdôraznila prezidentka. V tejto súvislosti vyzvala na vzájomný rešpekt, úctu, spoluprácu a pamäť.

Príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej k 77. výročiu SNPVážení účastníci Povstania, drahí spoluobčania,

Tak ako vždy, keď mám možnosť prihovoriť sa vám pri oslavách Slovenského národného povstania, je mi veľkou cťou, že môžem priamo osloviť aj aktívnych účastníkov a aktérov tejto veľkej historickej udalosti.

Vážení veteráni, vaša prítomnosť je pre nás všetkých mimoriadne vzácna, lebo nám dáva príležitosť, aby sme vyjadrili svoju najhlbšiu úctu a poďakovanie všetkým statočným ľuďom, ktorí pred viac ako trištvrte storočím podstúpili obrovské osobné riziko, aby sa v rozhodujúcej historickej chvíli postavili na správnu stranu dejín. Na stranu humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. Za svoj odvážny postoj ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu nielen vy, ale aj vaši najbližší. Napriek tomu ste našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu. Všetky ďalšie generácie, ktoré od Povstania v krajine žijú, vám nikdy nebudú môcť byť dostatočne vďačné za to, čo ste pre nich a našu republiku urobili.


Vaše odhodlanie a vaša odvaha, ktorú ste prejavili v auguste 1944, nám ostatným môžu slúžiť ako základná mierka, vďaka ktorej môžeme hodnotiť aj svoje vlastné postoje a činy. Vďaka vášmu príkladu sa môžeme samých seba pýtať, či by sme na vašom mieste konali rovnako statočne a odvážne? Či by sme sa dokázali postaviť za správnu a posvätnú vec tak, ako to dokázali muži a ženy povstaleckej generácie? Či sme aj my na našich vlastných hodnotových križovatkách obstáli so cťou tak, ako sa to podarilo účastníkom a aktérom Povstania? Nakoľko sme schopní dnes, v tejto dobe, urobiť v danej chvíli to najlepšie pre spoluobčanov i pre krajinu? Lebo dnes nik nemôže pochybovať o tom, že muži a ženy Povstania urobili pre svoju vlasť najviac, čo v danej chvíli urobiť mohli.

V zápase s absolútnym historickým zlom – akým boli nacizmus a fašizmus - sa rozhodujúca časť národa v auguste 1944 postavila na obranu ľudskosti a civilizácie. Pretože Povstanie bránilo hodnoty, na ktorých stál a stojí demokratický a humánny svet, oslavujeme ho ako jeden z našich najvýznamnejší štátnych sviatkov, lebo ním nielen sami sebe, ale aj svetu hovoríme, čím sme a čím chceme byť, k čomu sa bytostne hlásime.

Vážení účastníci Povstania, drahí spoluobčania,

Čelíme ťažkému obdobiu. Posledný rok priniesol veľa obetí, veľa smútku, ale aj hnevu a sklamania. Všetky tieto emócie sú ľudské a teda sú aj prirodzené. To, čo ale považujem za nebezpečné a čo nemá mať medzi týmito emóciami miesto, je nenávisť a podnecovanie k nej. Nenávisť nikdy nič nevyriešila a napokon aj viedla k hrôzam vojny. Kvôli nej položili životy naši predkovia a kvôli nej ste vy, drahí veteráni, riskovali svoje životy v Povstaní. Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu, aby nám diktovala, čo si máme myslieť o svojich blížnych, nenechajme sa ako spoločnosť rozdeľovať. Vezmime si príklad od našich povstaleckých hrdinov, ktorí bok po boku bojovali za spoločné vyššie ciele. My všetci spolu teraz tvoríme Slovensko. Budujme ho vo vzájomnom rešpekte, úcte, spolupráci a s pamäťou.

Ako napísal skvelý historik Ľubomír Lipták, najhoršie dejiny sú tie, ktoré sa opakujú - nemajú totiž zmysel. My dnes máme všetky možnosti, aby sme dejinám nedovolili ich opakovanie. Máme aj všetky predpoklady, aby naše snaženie nevyšlo nazmar a malo zmysel. Tak ako muži a ženy Povstania, aj my máme povinnosť, aby sme zodpovednosť za Slovensko niesli rovnako statočne, odhodlane a obetavo, ako to dokázala povstalecká generácia.

Ďakujem za pozornosť.