Quantcast
< sekcia Slovensko

Prezidentka odobrila, aby obce zaviedli triedený zber i na textil

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Takisto sa zavádza povinnosť pre toho, kto vykonáva triedený zber, ponúknuť odpad na materiálové zhodnotenie najmenej dvom recyklačným zariadeniam.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Obce majú od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať sa má tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Novela reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach.

Cieľom novej legislatívy je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré v nich pôsobia. Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou. Ďalej sa novelou precizujú povinnosti OZV a ustanovenia týkajúce sa vyrovnanosti systému OZV – výrobcovia – obce. Úpravy sa týkajú aj správy o činnosti OZV za predchádzajúci rok a štvrťrok. Cieľom je zabezpečiť transparentné vykazovanie údajov vo vzťahu k zabezpečovaniu združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov vrátane financovania.

Nová legislatíva upravuje ciele recyklácie plastových obalov pre OZV. Na budúci rok by mala byť miera zrecyklovaných plastových obalov 40 percent, v roku 2024 by malo ísť o 34 percent. V roku 2025 by malo ísť o 35 percent, 36 percent by mali OZV dosiahnuť v roku 2027. V roku 2030 by mala byť miera 42 percent.

Novelou zákona sa tiež zavádza povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch. Vychádza to z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 a taktiež pre ciele recyklácie v súvislosti so spustením zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Od 1. januára 2022 by to nemalo platiť pre predajne s plochou menšou ako 100 štvorcových metrov.

Súčasťou legislatívy je aj to, že pôvodca odpadu je aj každý prenajímateľ objektu či správca obchodného centra, ktorý plní poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov. Takisto sa zavádza povinnosť pre toho, kto vykonáva triedený zber, ponúknuť odpad na materiálové zhodnotenie najmenej dvom recyklačným zariadeniam.

Stanovili sa tiež pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu, ako aj cieľa na zníženie množstva komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním. Spresňujú sa tiež pravidlá o tom, čo sa môže a nemá započítať do plnenia cieľov. Cieľom má byť poskytovať Európskej komisii reálne údaje o tom, aké množstvá odpadov sa v skutočnosti recyklujú a pripravujú na opätovné použitie.

Zakázať sa má aj energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ak je možné ho ešte zrecyklovať. Zariadenia na recykláciu už teda budú musieť takýto odpad prijať, vyplýva z materiálu. Orgány odpadového hospodárstva by tiež podľa novely mohli udeliť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí a schválenie plánu na recykláciu. Niektoré jednorazové obaly na nápoje by mohli byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.