Quantcast
< sekcia Slovensko

Novelu umožňujúcu ďalej fungovať vymazaným firmám odobrili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podanie návrhu na začatie konania o obnovení zápisu má byť časovo limitované. Počet subjektov, ktoré vykazovali základné imanie v slovenských korunách, nie je podľa ministerstva vysoký.

Bratislava 22. decembra (TASR) - Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, budú môcť aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú v stredu odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zavádza sa konanie o obnovení zápisu, ktoré umožní týmto firmám pokračovať v činnosti. "Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov bol jediný dôvod na ich zrušenie a ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie by zakladalo dôvod pre ich zrušenie, si plnili," spresnilo ešte skôr ministerstvo spravodlivosti.

Podanie návrhu na začatie konania o obnovení zápisu má byť časovo limitované. Počet subjektov, ktoré vykazovali základné imanie v slovenských korunách, nie je podľa ministerstva vysoký. "Zrejme ide o približne jedno percento vymazaných subjektov," dodal rezort v predkladacej správe.

Nová legislatíva rieši aj vplyv právnej úpravy obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri na uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy osobitných predpisov, či už súkromnoprávnej, alebo verejnoprávnej povahy. "Na tento účel sa prerušuje plynutie lehôt, určuje sa dodatočná lehota na uplatňovanie práv a plnenie povinnosti v oblasti verejného práva (daňové predpisy, predpisy sociálneho zabezpečenia a pod.) a ustanovuje sa, že na zánik spoločnosti, ktorej zápis bol obnovený, sa nebude prihliadať (napríklad v rámci správy daní, v rámci súdneho alebo iného konania, ale aj v rámci súkromnoprávnych vzťahov)," priblížili poslanci parlamentu v spoločnej správe výborov.

Proces tzv. čistenia obchodného registra sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020. Vymazávané majú byť neaktívne subjekty vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti.

Slovenská lekárska komora ešte skôr upozornila, že v dôsledku vymazania z obchodného registra nemôžu dotknuté ambulancie poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Novela bude účinná dňom vyhlásenia.