Quantcast
< sekcia Slovensko

Prezidentka podpísala novelu o dani z príjmov

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP

Súčasťou novely z dielne Ministerstva financií (MF) SR je opatrenie, ktoré má motivovať podnikateľov a firmy vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o dani z príjmov. TASR o tom informoval v utorok jej hovorca Martin Strižinec. Jej cieľom je podpora malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov či podpora automobilového priemyslu.

Súčasťou novely z dielne Ministerstva financií (MF) SR je opatrenie, ktoré má motivovať podnikateľov a firmy vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja. V súčasnosti zákon umožňuje odpočet daňových výdavkov na výskum a vývoj vo výške 100 %. Po novom si budú môcť firmy a podnikatelia uplatniť odpočet výdavkov vo výške 150 % od roku 2019 a 200 % od roku 2020.

Ďalšou novinkou je podpora elektromobility. V reakcii na znižovanie environmentálnej záťaže a v súlade s Akčným plánom rozvoja elektromobility v SR sa zavádza osobitná odpisová skupina na elektromobily. V súčasnosti môžu podnikatelia a firmy odpisovať takéto vozidlá štyri roky rovnako ako bežné osobné automobily. Po novom sa lehota odpisovania elektromobilov skráti na dva roky.

Právnou normou sa zavedú definícia mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny, taktiež sa majú upraviť podmienky odpočtu daňovej straty.

Cieľom návrhu je i podpora malých a stredných podnikov. "Na základe analýzy zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky sa zavádzajú atraktívnejšie podmienky na odpočet daňovej straty. Dochádza k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predĺženiu lehoty na jej odpočet," priblížilo MF SR. Okrem toho sa má prijatím právnej normy zvýšiť hranica na platenie preddavkov u fyzických aj právnických osôb z 2500 na 5000 eur. "Zároveň sa výrazným spôsobom zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti, od ktorej závisí povinnosť platenia preddavkov, pričom táto sa bude počítať výlučne zo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti zníženej o daňovú stratu," vysvetlilo ministerstvo.

Ďalšou oblasťou je znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov. Zavedie sa automatická registrácia správcom dane, zjednodušia sa aj podmienky na zahrnovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení. Znížiť sa má aj administratívna náročnosť pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Rozšíri sa aj oslobodenie od dane na vymedzené druhy nepeňažných príjmov a zavedie sa možnosť zamestnávateľovi vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou.

Novelou zákona sa zruší aj povinnosť pre zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Upraví sa i oblasť platenia preddavkov na daň z príjmov. Zvýšiť sa má hranica na povinnosť platenia preddavkov a zjednodušiť sa má výpočet poslednej známej daňovej povinnosti. Zjednoduší sa aj spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane. Rezort financií navrhuje zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi.

Súčasťou novely je aj zvýšenie príspevku na ubytovanie, ktorý by mal ešte vo väčšej miere motivovať nezamestnaných ľudí nájsť si prácu aj mimo svojho bydliska. Zamestnávateľ bude môcť zamestnancovi prispieť na tento účel sumou 100 eur, ktorú si zamestnávateľ uplatní ako daňový výdavok. Príspevok bude zároveň pre zamestnanca nezdaniteľným príjmom.

Do kategórie mikrodaňovníkov budú patriť podnikatelia, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49.790 eur. Mikrodaňovníci budú mať nové zvýhodnenia. Pôjde napríklad o predĺženie odpočtu daňovej straty na 5 rokov, zavedenie flexibilnosti v odpisovaní hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností a iné. Podľa údajov ministerstva financií bude do tejto kategórie spadať približne 50 % zo všetkých daňovníkov.