< sekcia Slovensko

Prezidentka podpísala novelu upravujúcu kompetencie prokuratúry SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Funkciu európskeho prokurátora za SR a európskych delegovaných prokurátorov pre SR budú zastávať slovenskí prokurátori.

Bratislava 19. júla (TASR) - Kompetencie slovenskej prokuratúry sa vzhľadom na zriadenie Európskej prokuratúry upravia. Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Funkciu európskeho prokurátora za SR a európskych delegovaných prokurátorov pre SR budú zastávať slovenskí prokurátori. Doterajšia legislatíva podľa predkladateľov neupravovala možnosť vzniku a fungovania Európskej prokuratúry ani úpravu jej vzťahov s prokuratúrou SR.

Podľa novej legislatívy budú mať európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ.

"Európski delegovaní prokurátori môžu vykonávať aj úlohy vnútroštátnych prokurátorov, a to do takej miery, ktorá im nebráni v plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia Rady EÚ," dodali predkladatelia.

Členský štát podľa schválených zmien nemôže odvolať európskeho delegovaného prokurátora alebo voči nemu prijať disciplinárne opatrenie z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami bez súhlasu hlavného európskeho prokurátora.

Keďže európski delegovaní prokurátori ostávajú aj aktívnymi prokurátormi SR, pričom môžu v stanovenom rozsahu plniť aj úlohy patriace do právomoci vnútroštátnej prokuratúry, upraví sa v zákone o prokurátoroch aj ich odmeňovanie či sociálne a zdravotné zabezpečenie. Novelou zákona sa upravuje aj ich disciplinárne konanie, zodpovednosť za škodu a účasť na samospráve prokurátorov.