< sekcia Slovensko

Prezidentka podpísala zákon, zakázané budú pamätníky oslavujúce režim

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Komunistický režim sa bude po novom označovať ako odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Osádzanie pamätníkov oslavujúcich komunistický, nacistický či fašistický režim a pomenovávanie ulíc po predstaviteľoch týchto režimov bude zakázané. Vyplýva to z novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Komunistický režim sa bude po novom označovať ako odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody.

Nová legislatíva hovorí, že Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska boli zločinnou a zavrhnutiahodnou organizáciou, ktorých činnosť smerovala k potláčaniu ľudských práv a demokratického systému.

Novela zakazuje umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim založený na komunistickej ideológii alebo jeho predstaviteľov. Takisto sa to zakazuje pri predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej alebo nacistickej ideológii.

Za predstaviteľov sa považujú členovia orgánov Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska na okresnej a vyššej úrovni, príslušníci bezpečnostných zložiek štátu a osoby podieľajúce sa na komunistických zločinoch v období od 25. februára 1948 do 30. novembra 1989. Má ísť tiež o osoby, ktoré boli členmi orgánov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na župnej a vyššej úrovni, príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu a osoby podieľajúce sa na nacistických zločinoch v období od 14. marca 1939 do 9. mája 1945.

Zakazuje sa aj pomenovávanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch týchto režimov. Zákazy sa nevzťahujú na predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti danému režimu alebo do protifašistického odboja.

V prípade pochybností o tom, či sa osoba považuje za predstaviteľa režimu, na ktorého sa vzťahuje zákaz, sa obráti príslušný orgán na Ústav pamäti národa (ÚPN), ktorý je povinný zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní. Posúdi v ňom aj možný odpor posudzovanej osoby voči danému režimu.

Porušovanie zákazov sa bude chápať ako priestupok proti verejnému poriadku a bude sa pokutovať. Legislatíva bude účinná od 1. decembra 2020.