Quantcast
< sekcia Slovensko

Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že ich spája skutočnosť, že pôsobia v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že ich spája skutočnosť, že pôsobia v oblasti spoločenských a humanitných vied. Teda v oblasti, ktorá je podľa prezidentky, žiaľ, na Slovensku, ak nie spochybňovaná, tak určite nedocenená. Podľa nej je to situácia, s ktorou sa nemôžeme zmieriť.

Spoločenskovedné a humanitné odbory by sa podľa sov prezidentky nemali chápať iba ako príprava zamestnancov na určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi," uviedla vo svojom príhovore. Ako tvrdí, takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi.

Profesorom hlava štátu uviedla, že ich úlohou nie je registrovať priemyselné patenty, ale prinášať hlboké pochopenie toho, čo sa deje so spoločnosťou, s ľuďmi, prinášať pochopenie trendu, kam svet smeruje a čo ľudia svojím konaním spôsobujú. "Vašou úlohou je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni," povedala prezidentka s tým, že aj vývoj na Slovensku ukázal, aké je to dôležité pre zdravý vývoj spoločnosti.

Od spoločenských vied a od novovymenovaných profesorov ako ich predstaviteľov očakáva, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja. "Veľmi potrebujeme, aby ste sa kvalifikovane zamýšľali nad alternatívami spoločenského vývoja i nad tým, ako je možné vyriešiť najzávažnejšie konflikty a protirečenia, ktoré nás ohrozujú," dodala hlava štátu.


Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

Stanislav Benčič, masmediálne štúdiá

Róbert Brtko, rímske právo

Ivana Butoracová Šindleryová, verejná politika a verejná správa

Branislav Cepek, správne právo

Milan Ferenčík, cudzie jazyky a kultúry

Miloš Hitka, manažment

Juraj Jankuv, medzinárodné právo

Katarína Kalesná, obchodné a finančné právo

Vladimír Klein, predškolská a elementárna pedagogika

Miroslav Kmeť, slovenské dejiny

Slávka Kopčáková, estetika

Michal Kozubík, sociálna práca

Peter Krištofík, financie

Ingrid Mencerová, trestné právo

Zdenka Musová, ekonomika a manažment podniku

Eva Mydlíková, sociálna práca

Matúš Oľha, divadelné umenie

Lenka Pasternáková, odborová didaktika

Ivan Pavlov, andragogika

Miroslava Rajčániová, odvetvové a prierezové ekonomiky

Mariana Sedliačiková, ekonomika a manažment podniku

Katarína Slobodová Nováková, etnológia

Eva Stranovská, cudzie jazyky a kultúry

Juraj Šedivý, pomocné vedy historické

Juraj Vačok, správne právo

Dušan Velič, fyzikálna chémia

Adriana Wiegerová, predškolská a elementárna pedagogika