< sekcia Slovensko

Prezidentka vystúpila pred poslancami so správou o stave republiky

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR – Martin Baumann
Pohľad do rokovacej sály NR SR počas vystúpenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej so Správou o stave Slovenskej republiky v Bratislave 28. septembra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hlava štátu má prejav v NR SR druhýkrát od svojho nástupu do funkcie, naposledy pred poslancami prehovorila v júni 2020.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok dopoludnia vystúpila pred poslancami Národnej rady (NR) SR so správou o stave Slovenskej republiky.

Okrem vedenia Národnej rady SR a poslancov si prišiel správu vypočuť aj predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) a viacerí členovia kabinetu.


Hlava štátu má prejav v NR SR druhýkrát od svojho nástupu do funkcie, naposledy pred poslancami prehovorila v júni 2020.

Na snímke zľava prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár prichádzajú do rokovacej sály NR SR 28. septembra 2021 v Bratislave. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpila pred poslancami NR SR so správou o stave Slovenskej republiky.
Foto: TASR - Pavel Neubauer


Prezidentka v správe o stave SR: Slovensko zúfalo potrebuje stabilitu


Súhrn myšlienok z prezidentkinho prejavu:

- Prezidentka Zuzana Čaputová označila uplynulý rok za rok traumy. Poukázala na vysoké počty obetí, preťaženosť zdravotného systému a nemocníc. Vyzdvihla nasadenie zdravotníkov, ktorým podľa prezidentky vďačíme za to, že zdravotníctvo neskolabovalo úplne.

- Upozornila na odôvodnené obavy z odchodu ďalších zdravotníkov i na situáciu v domovoch sociálnych služieb. Domovy sociálnych služieb označila za ťažko skúšaný sektor.

- Hlava štátu skritizovala nezvládnutý krízový manažment. Krízový manažment a krízová komunikácia sa podľa nej nestali nástrojom na riešenie ťažkostí, ale súčasťou problémov.

- Prezidentka skritizovala aj zneužívanie strachu a hnevu na uvoľnenie nenávisti. Práve strach a hnev sa podľa nej stali hlavnou spoločenskou emóciou. Pri téme očkovania rozdeľujú spoločnosť.

- Politická debata klesla podľa prezidentky na úroveň, kde nikdy nebola. Svoje slová adresovala koalícii aj opozícii. Upozornila na negatívne dôsledky využívania klamstiev, vulgarizmov i osobných útokov v politickej diskusii. Poukázala na potrebu stability a spolupráce. Vyhlásila, že "Slovensko dnes zúfalo potrebuje stabilitu, jasné a jednotné vedenie". Politikom pripomenula zodpovednosť voči občanom.

- Prezidentka poukázala na situáciu v školstve počas pandémie. Ocenila zmenu prístupu k opatreniam v tomto školskom roku. Pripomenula, že osobitne ťažko doľahla situácia na deti zo sociálne slabších rodín.

- V dôsledku zmien a traumy, ktorou spoločnosť prechádzala, znepokojujúco narástol počet detí s úzkostnými či depresívnymi stavmi. Prezidentka zdôraznila, že ak deťom nedoprajeme psychosociálnu rekonvalescenciu, dôsledky pandémie môžu mať až generačný charakter.

- Prezidentka ocenila kroky vlády vedúce k sanácii ekonomických následkov pandémie. Bolo však podľa nej tiež mnoho nedostatkov. Cez záchrannú sieť sociálnej pomoci v prvých mesiacoch prepadávalo veľa občanov. Pomoc firmám v gastre, hotelierstve či kultúre, ktoré nemohli podnikať, bola často zmätočná a patrila k tým nižším v Európskej únii.

- Zdôraznila potrebu riešiť tému chudoby a regionálnych rozdielov. Poukázala aj na rozdelené rodiny, v ktorých sú matka alebo otec nútení cestovať za prácou do zahraničia. Chudoba zostáva podľa jej slov silno ukotvená najmä medzi rodičmi samoživiteľmi a vo viacdetných rodinách.

- Prezidentka poukázala aj na nutnosť vysporiadať sa s rastom cien, s ktorým je spojené postpandemické oživenie svetovej ekonomiky. Rast cien potravín a energií dopadne podľa jej slov aj na nízkopríjmové rodiny, a preto je na mieste uvažovať aj o cielených a zmysluplných kompenzáciách.

- Za zásadné považuje prezidentka aj investície do infraštruktúry a do programov regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.- V oblasti životného prostredia ocenila podporu rezortu ambicióznym klimatickým cieľom. Vyzdvihla tiež podporu efektívneho obehového hospodárstva aj otvorenie témy reformy národných parkov a ochrany biodiverzity. Zásadne podľa nej treba pridať v rýchlom odstraňovaní starých environmentálnych záťaží.

- Čaputová pripomenula aj svoju úlohu nielen vyhlásiť referendum, ale i prebrať zaň zodpovednosť. Poslancom povedala, že majú možnosť prijať ústavnú zmenu a požiadať o vyhlásenie referenda. Takéto referendum neodkladne vyhlási.

- Hlava štátu poukázala na roky trvajúcu diskusiu o potrebe kontroly informačných služieb, zmenách v policajnej inšpekcii či fungovaní prokuratúry. Problémy podľa nej nevyrieši práca jednej komisie.

- Prezidentka zdôraznila potrebu dôveryhodného a spravodlivého vyšetrovania. Politicky činné osoby vyzvala k rešpektovaniu deľby moci v skutkoch i vyjadreniach. Svojimi vyjadreniami môžu podľa nej podkopávať zvyšky dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.

- Čaputová ocenila viaceré systémové zmeny v oblasti spravodlivosti, ako sú vytvorenie Najvyššieho správneho súdu SR, reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov sudcov či previerky sudcovskej spôsobilosti. Vyzdvihla tiež jednotu postojov vládnych predstaviteľov pri väčšine kľúčových zahraničnopolitických otázok.

- Ozbrojeným silám poďakovala prezidentka za plnenie úloh pri obrane štátu, v zahraničných misiách i boji s pandémiou. Zdôraznila potrebu stabilných a udržateľných výdavkov na obranu. Ocenila nasadenie vojakov pri evakuácii z Afganistanu.