< sekcia Slovensko

Prezidentka: Našou snahou má byť zachovať súdržnosť, vidím však opak

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky, v pozadí vľavo predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdravotníctvo je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb.

Bratislava 5. júna (TASR) - Bratislava 5. júna (TASR) - Pandémia, jej dosahy, ochrana najslabších, súdržnosť, podpora vedy, úprava hospodárskeho modelu, zmeny v školstve, podpora zdravotníctva, ale aj právny štát a potrebné zmeny v justícii a prokuratúre. To sú témy, o ktorých hovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v Národnej rade SR, kde predniesla svoju prvú Správu o stave republiky.

Pandemická hrozba podľa prezidentky ukázala, že v krízovej situácii sú ľudia na Slovensku schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti. „S ľútosťou však dnes musím povedať, že pozorujem aj opačnú tendenciu,“ uviedla a poukázala na hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach. Chýba jej poctivá spoločenská a odborná debata. Upozornila na deliace čiary, ktoré takto vznikajú. Pripomenula predstaviteľom koalície ich sľub, že bude vládou aj pre národnostné menšiny.

Záznam z vystúpenia Zuzany Čaputovej nájdete TU.

Prezidentka vyzdvihla vedcov a vedkyne a ich prácu počas pandémie. Kritizovala nedostatočnú podporu pre slovenskú vedu a výskum. ”Všetkých nás môže mrzieť, že potenciál, ktorým slovenská veda a výskum disponujú, dlhodobo nedostával podporu, akú si zaslúži. Stačí si spomenúť, ako v nedávnej minulosti prišli veda a výskum o stovky miliónov eur, lebo prednosť dostali iné záujmy, ktoré mali zabezpečiť profit pre subjekty, ktoré sa na vede iba priživujú,“ uviedla. Veda a výskum sa môžu podľa prezidentky stať dôležitým faktorom zmeny celkového modelu nášho ekonomického rozvoja.

Hlava štátu zdôraznila potrebu prehodnotiť školské osnovy. „Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúsenosti z vyučovacieho procesu počas krízy,“ povedala. Vyzdvihla šikovných učiteľov a učiteľky, ktorí napriek prekážkam našli spôsob výučby. Poukázala na rozdielne šance pre deti, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín. Treba to podľa nej riešiť.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020.
Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdravotníctvo je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb. Doplnila, že politici by mali myslieť na zdravotníctvo, keď budú diskutovať o prioritách štátu a štátneho rozpočtu. Hlava štátu volá tiež po ochrane najzraniteľnejších a najchudobnejších - seniorov v domovoch sociálnych služieb, ľudí žijúcich bez pitnej vody a kanalizácie, ľudí bez domova a ľudí odkázaných na pomoc iných. Chrániť treba podľa Čaputovej aj prírodu. Podporu si ale podľa jej slov zaslúži aj umenie a kultúra a ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Prezidentka vyzdvihla kroky na očistu justície. “Sme svedkami procesov s ekonomicky vplyvnými ľuďmi, ktorí mali svojich spriaznených v justícii aj v politike. Sme svedkami stíhania viacerých sudcov, prípady ktorých naznačujú dávno tušený problém korupcie v justícii,“ zdôraznila s tým, že vývoj v týchto a ďalších prípadoch bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. „Avšak len v prípade, ak sa tento vývoj bude uberať smerom k nezávislej, a najmä zodpovednej justícii, ktorá slúži iba zákonu a spravodlivosti,“ povedala.

Prostredie v justícii je podľa nej nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. „Ak si to niektorí zo sudcov a prokurátorov neuvedomujú, mali by zvážiť svoje zotrvanie vo funkciách,“ vyhlásila Čaputová. Zásadné zmeny potrebuje podľa nej aj systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov. Potrebné sú aj zmeny v systéme prokuratúry. „Súčasný model prokuratúry je potrebné vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov. Tieto zmeny musia byť dôkladné, premyslené a ich súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou,“ povedala.

Zdôraznila boj proti korupcii, pripomenula sľuby koalície v tejto oblasti. „Je preto veľkou politickou i morálnou úlohou nového vládneho kabinetu, aby svoj hlavný predvolebný sľub do dôsledkov napĺňal. V napĺňaní tohto sľubu budem vláde nápomocná, lebo sa kryje so sľubom, ktorý som pred rokom, počas inauguračného dňa, dala verejnosti aj ja,“ vyhlásila.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020.
Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vládnu koalíciu vyzvala, aby prijímala len také zákony, aké by chcela, aby platili aj za vlády jej oponentov. „A prijímajte ich takým spôsobom, akým by ste chceli, aby ich prijímali aj oni,“ doplnila. Prezidentka avizovala, že budú pre ňu ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom legislatívnom procese, ak na ne nebude zákonný dôvod, a tiež zákony prijaté v podobe takzvaného prílepku. „Teda zákony prijaté v rozpore s pravidlami legislatívneho procesu,“ podotkla.

Prezidentka skritizovala stav digitálnej infraštruktúry a zdôraznila potrebu zlepšenia. Tiež poukázala, že hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už, podľa všetkého, vyčerpal. Slovensko by podľa prezidentky malo podporovať domáce podnikateľské prostredie. „Skutočnosť, že je dielňou svetových automobiliek, by sme mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať,“ doplnila.


Vyzdvihla Fond pre budúce generácie, ktorý má alokovať pre SR dodatočné miliardy eur. Peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva bude podľa Čaputovej potrebné investovať rýchlo a rozumne. Pripomenula slabé čerpanie eurofondov v minulosti, čo sa podľa nej nemá opakovať. „Nesmie sa zopakovať história, že sa prostriedky použijú na investície do oblastí, ktoré nie sú strategicky významné, a preto nemajú multiplikačný efekt. A už vôbec sa nesmie stať, že čerpanie zdrojov bude poznačené prešľapmi, ktoré povedú k tomu, že ich budeme musieť Únii vrátiť,“ varovala prezidentka.


Kríza ukázala zraniteľnosť našej ekonomiky


Slovenská ekonomika je príliš jednostranne zameraná a hospodársky model založený na nízkych mzdách a lákaní priamych zahraničných investícií sa už vyčerpal. Povedala to v piatok prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky prednesenej v Národnej rade (NR) SR. Skutočnosť, že je Slovensko dielňou svetových automobiliek, by sme podľa prezidentky mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať podporou domáceho podnikateľského prostredia.

"Roky sme počúvali o zraniteľnosti našej ekonomiky, príliš jednostranne postavenej na automobilovom priemysle. No až kríza nám názorne ukázala našu zraniteľnosť, keď so zastavením automobiliek vidíme, koľko dodávateľských firiem je odstavených a koľko ľudí nemohlo ísť do práce," povedala Čaputová. Potvrdzuje to podľa nej aj hodnotiaca správa Európskej komisie, zverejnená niekoľko dní pred vypuknutím pandémie. "Naše hospodárstvo sa svojou výkonnosťou už prestáva približovať k európskemu priemeru. Ak sme ešte v rokoch 2003 až 2008 výkonnosťou ekonomiky priemer Únie dobiehali, od roku 2012 už prakticky len stagnujeme," upozornila prezidentka.

Európska komisia skonštatovala, že Slovensko nevyužilo dobré časy ekonomického rastu a zaostáva v oblastiach, ktoré sú pre budúcu prosperitu kľúčové. Krajina zaostáva v kvalite verejnej správy, v kvalite verejných služieb, vo vzdelávaní i v digitalizácii. Slovensko by podľa prezidentky malo súčasnú situáciu považovať za príležitosť, aby do budúcnosti vybralo taký koncept ekonomiky, ktorý nebude ďalej prehlbovať jednostranné zameranie priemyslu.


Na zmeny v justícii je potrebná sebareflexia sudcov a prokurátorov


Nevyhnutným predpokladom zmeny v justícii bude podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej sebareflexia sudcov aj prokurátorov. "Prostredie v justícii je nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. Ak si to niektorí zo sudcov a prokurátorov neuvedomujú, mali by zvážiť svoje zotrvanie vo funkciách," uviedla hlava štátu vo svojej prvej správe o stave republiky, ktorú predniesla v piatok v parlamente.

Zásadné zmeny podľa prezidentky potrebuje systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, lebo doposiaľ nefungoval ako sebaočistný mechanizmus v rámci justičného stavu. "Pre férovosť treba uviesť, že tak v súdnictve, ako aj na prokuratúre boli a sú ľudia, ktorých kritické hlasy bolo počuť, ktorí znášali diskomfort, či dokonca šikanu za svoje názory. Avšak ostali osamotení a ich hlas doposiaľ neviedol k výraznejšej zmene," poznamenala Čaputová.


Za potrebné považuje aj zmeny v systéme prokuratúry. "Zatiaľ čo v prípade polície a súdov prišlo v posledných rokoch k viacerým dôležitým zmenám, prokuratúra sa za posledných 20 rokov zmenila len veľmi málo a všetci sa asi zhodneme, že jej súčasná podoba už nezodpovedá ani nárokom doby a ani miere problému, ktorému, hlavne po zverejnení správ z Threemy, čelíme," uviedla Čaputová. Súčasný model prokuratúry je potrebné podľa nej vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov.

V stave republiky v oblasti právneho štátu prezidentka v poslednom období vidí potenciál zlepšenia. Poukázala pritom na procesy s ekonomicky vplyvnými ľuďmi či trestné stíhania viacerých sudcov. "Vývoj v týchto a ďalších prípadoch trestných činov verejných činiteľov a s nimi spriaznených osôb bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. Avšak len v prípade, ak sa tento vývoj bude uberať smerom k nezávislej a najmä zodpovednej justícii, ktorá slúži iba zákonu a spravodlivosti," povedala.

Upozornila, že nejde však len o vyšetrovanie jednotlivých prípadov. "Vírus v podobe správ z Threemy ukázal aj systémové zlyhania. Na to, aby republika mohla civilizovane fungovať, občania potrebujú dôverovať štátu a štát občanom. Z bludných kruhov vzájomnej nedôvery sa môžeme dostať iba tak, že v boji proti korupcii a nezákonnostiam budeme dôslední," zhrnula.


Kríza ukázala, že školské osnovy bude treba prehodnotiť


Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúseností z vyučovacieho procesu počas krízy. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky, ktorú predniesla v piatok pred poslancami Národnej rady SR. Vyzdvihla tiež učiteľov, ktorí v kríze našli spôsob efektívnej výučby. Zároveň upozornila na rozdielne šance detí, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín.

Kríza poskytla podľa prezidentky ďalší presvedčivý dôvod, že sa netreba báť robiť aj veľké zmeny, ak sú potrebné pre moderné vzdelávanie a vyrovnávanie odlišnej štartovacej čiary.

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová odchádza po vystúpení Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020. Zľava ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO), podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), predseda vlády SR Igor Matovič, podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS).
Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rodičia mali podľa prezidentky počas zatvorenia škôl možnosť na vlastnej koži spoznať, že rola vyučujúceho nie je jednoduchá. Môžu tak lepšie doceniť prácu učiteľov. "Zároveň získali osobnú skúsenosť s tým, čo všetko sa ich deti v škole učia, a že sú to často veci, ktoré vôbec nepotrebujú. Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúseností z vyučovacieho procesu počas krízy," vyhlásila.

Čaputová v správe ocenila tiež šikovných a obetavých učiteľov a učiteľky, ktoré napriek technickým prekážkam našli spôsob efektívnej výučby a dosiahli, že v drvivej väčšine prípadov bolo učivo prebraté. Zároveň upozornila, že kríza napriek prístupu k internetu a technológiám ukázala, ako veľmi ekonomická situácia rodín ovplyvňuje šance deti vo vzdelávaní. "Keď tento problém nebudeme riešiť, tak sa už teraz veľké rozdiely v šanciach na dobré vzdelanie budú ďalej prehlbovať," varovala.


Vláda má úlohu postaviť takú sieť pomoci, ktorou neprepadne nikto


Pre nasledujúce obdobie je dôležitou úlohou vlády postaviť takú sieť pomoci na zmiernenie dosahov krízy, ktorou neprepadne nikto. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom piatkovom prejave o stave republiky v Národnej rade (NR) SR.

Ako dodala, na nákladoch zvládnutia pandémie sa príkladným rešpektovaním prísnych obmedzení podieľali všetci. Kríza však Slovensku ukázala nepripravenosť verejnej správy zvládnuť v krátkom čase nároky tejto situácie. „Ukázalo sa to pri poskytovaní ekonomickej pomoci podnikateľom a zamestnancom, ktorí utrpeli škody prijatými opatreniami,“ uviedla prezidentka.

Úspešnosť takejto pomoci podľa Čaputovej mala spočívať v rýchlej schopnosti dostať ju k tým, ktorí ju skutočne potrebujú. „Že sa to v dostatočnej miere neudialo, nebolo spôsobené neochotou vlády a ani tým, že by štátni zamestnanci mali v úmysle sabotovať vládne nariadenia, alebo neboli ochotní pracovať v mimoriadnom režime, ale celkovým stavom slovenskej administratívy,“ vyjadrila sa prezidentka.

Ako upozornila, problém sa objavil už v samotnej ponuke pomoci, kde sa mnohí potenciálni príjemcovia nenašli, alebo na pomoc štátu rezignovali, a to buď pre neefektivitu, alebo zo strachu pred poškodzujúcimi následkami pre prípadnú chybu. „Vezmime si z toho pre budúcnosť ponaučenie, že je potrebné konať rýchlo a dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci, ktorej úspech nebude stáť na náročnej administratíve."

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020.
Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezidentka tiež dodala, že na Slovensku žije príliš veľa rodín, ktoré sa nedokážu vyrovnať s nepredvídateľnými výdavkami a neočakávaným výpadkom príjmov. „Obavu zo straty zamestnania znásobuje oprávnená obava zo zabezpečenia existencie, straty bývania a prepadu sociálneho statusu,“ uzavrela Čaputová.

Ako upozornila, ekonomické balíčky pomoci sa musia dostať do rúk aj tým, pre ktorých dôsledky krízy nie sú len stratou trhov a odbytu, ale aj stratou existenčnej istoty. „Nemíňajme energiu na spory, ktoré skutočné potreby ľudí obchádzajú. Myslime, prosím, na týchto ľudí, keď sa budeme rozhodovať, čím svoj mandát ďalej naplníme,“ vyzvala prezidentka poslancov.


Iniciatíva Európskej únie môže mať pre Slovensko historický význam


Európska únia prichádza s iniciatívou, ktorá môže mať aj pre Slovensko historický význam. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojej piatkovej správe o stave republiky v Národnej rade (NR) SR.

Podľa prezidentky je dobré, že výraznejšiu pomoc na prekonanie dôsledkov koronakrízy môžeme očakávať aj od Európskej únie. „Na začiatku pandemickej krízy boli Európska únia a jej orgány kritizované za to, že členským krajinám dostatočne nepomáhajú,“ dodala Čaputová.

Únijný program fond pre budúce generácie má pre SR alokovať dodatočné miliardy eur, hlavne vo forme grantov na reformy a investície. „Všetko nasvedčuje tomu, že získame zdroje vo výške, aká ja nebývalá, dostaneme ich rýchlo a s menšími administratívnymi podmienkami a obmedzeniami ako doteraz. Pretože ide o peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva, bude ich potrebné investovať veľmi rýchlo a rozumne,“ uviedla prezidentka.

Ako dodala, Slovensko tak dostane historickú a bezprecedentnú príležitosť. „Bez preháňania môžeme povedať, že nás môže, ak ju správne uchopíme, posunúť o generáciu dopredu,“ povedala prezidentka s tým, že politická reprezentácia má práve preto aj historickú zodpovednosť voči krajine a jej budúcnosti.

„V žiadnom prípade sa nesmie opakovať smutná história, že sme z ponúkaných prostriedkov Únie boli schopní čerpať približne len 33 % z pre nás určených zdrojov,“ upozornila. Rovnako sa podľa nej nesmie zopakovať minulosť, keď sa prostriedky použili na investície do oblastí, ktoré nie sú strategicky významné a nemajú multiplikačný efekt. „A už vôbec sa nesmie stať, že čerpanie zdrojov bude poznačené prešľapmi, ktoré povedú k tomu, že ich budeme musieť Únii vrátiť,“ dodala prezidentka.

„Získavame príležitosť spraviť našu ekonomiku zelenšou, digitálnejšou a odolnejšou,“ uviedla Čaputová s tým, že Slovensko má tiež príležitosť pretvoriť hospodárstvo a pozitívne tak ovplyvniť životy občanov ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie, ako sa očakávalo.

„To si však bude vyžadovať pracovať od prvého dňa, ešte predtým, ako budeme mať tieto zdroje k dispozícii. Pretože od toho, aké plány pripravíme, závisí, či tie prostriedky dostaneme a či ich dokážeme efektívne využiť v prospech Slovenska a každého jedného občana,“ uzavrela s tým, že Slovensko si jednoducho nemôže dovoliť túto príležitosť premárniť.


Celé znenie Správy o stave republiky si môžete prečítať TU.