< sekcia Slovensko

Pri znižovaní celkového počtu dopravných nehôd bol rok 2018 úspešný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Spoločným európskym cieľom aj cieľom SR je zníženie počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách do roku 2020 o jednu polovicu v porovnaní s ich počtom v roku 2010.

Bratislava 12. júna (TASR) – Z hľadiska znižovania celkového počtu dopravných nehôd a počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách možno rok 2018 považovať za úspešný. V oboch kategóriách totiž došlo k poklesu počtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Uvádza sa to v materiáli, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v spolupráci s ďalšími dotknutými rezortmi. Na stredajšom rokovaní ho vzal na vedomie vládny kabinet.

Predkladaná informácia hovorí o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR v rokoch 2011 – 2020, konkrétne za rok 2018. Spoločným európskym cieľom aj cieľom SR je zníženie počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách do roku 2020 o jednu polovicu v porovnaní s ich počtom v roku 2010.

Nedovolená rýchlosť jazdy bola podľa materiálu v roku 2018 druhou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd a zároveň aj smrteľných dopravných nehôd. V roku 2018 eviduje polícia celkom 1876 dopravných nehôd zavinených nedovolenou rýchlosťou jazdy, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 63 dopravných nehôd. V dôsledku týchto dopravných nehôd bolo usmrtených 51 osôb, teda o 11 menej ako počas roka 2017.

Služba dopravnej polície Policajného zboru zároveň zistila pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas roka 2018 požitie alkoholu u 2513 vodičov motorových vozidiel. Cyklisti požili alkohol v 1340 prípadoch. "V roku 2018 bolo pod vplyvom alkoholu zavinených celkom 1656 dopravných nehôd, čo predstavuje 4,5-percentný nárast oproti roku 2017," uvádza sa v materiáli. Prítomnosť návykových látok bola zistená v minulom roku u 15 vodičov.

Materiál súčasne približuje, že na slovenských cestách bolo vlani usmrtených 59 chodcov, čo je o desať viac. Polícia eviduje za minulý rok 1240 dopravných nehôd s účasťou chodca a 443 dopravných nehôd zavinených cyklistami. Celkovo bolo vlani na cestách usmrtených 15 cyklistov a 22 motocyklistov spolu so spolujazdcami, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o štyri osoby na motocykloch. V hodnotenom období eviduje polícia 372 dopravných nehôd (o 41 viac), ktoré zavinili motocyklisti.

V roku 2018 na základe údajov o dopravnej nehodovosti za rok 2017 Slovenská správa ciest (SSC) vypočítala podľa kritéria hustoty dopravných nehôd 16 kritických nehodových lokalít (KNL), z toho päť v intraviláne a jedenásť v extraviláne. "Na nich bola zrealizovaná v troch prípadoch obnova zvislého dopravného značenia a vodorovného dopravného značenia a bežná údržba na ostatných úsekoch," konštatuje MDV. Podľa kritéria hustoty hospodárskych strát následkom dopravných nehôd bolo vypočítaných 107 KNL. Na nich bola zrealizovaná jedna rekonštrukcia, päť projektových príprav na rekonštrukciu, na dvoch KNL boli doplnené smerové stĺpiky, na jedenástich KNL boli zrealizované bežné údržbové opatrenia. V ostatných lokalitách bol príčinou dopravnej nehodovosti ľudský faktor.

Z hľadiska bezpečnosti železničnej dopravy patria podľa materiálu k najrizikovejším prvkom železničnej infraštruktúry železničné priecestia. Bezpečnosť na nich má byť zaisťovaná napríklad zabezpečením priecestí bez zabezpečovacieho zariadenia, doplnením závor k svetelným priecestným zabezpečovacím zariadeniam, náhradou priecestí mimoúrovňovým krížením či rušením nevyužívaných priecestí.

V informácii sa zároveň konštatuje, že je naďalej potrebné zintenzívňovať proces zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Konkrétne pozitívnymi zásahmi, vplývajúcimi nielen na celkový počet dopravných nehôd a usmrtených osôb pri dopravných nehodách, ale taktiež na počet ťažko a ľahko zranených osôb pri dopravných nehodách a na počet dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu.