< sekcia Slovensko

PRIESKUM: Tridsať rokov od revolúcie sa máme lepšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Lenhart

Opýtaní mali hodnotiť základnú vec - či sa teraz majú ľudia lepšie než pred 30 rokmi. Výsledkom je, že optimistickejšie hodnotia súčasnosť skôr respondenti vo veku do 35 rokov.

Praha 5. novembra (TASR) - Na celkovo 30 oblastí života sa zameral výskum českej agentúry Behavio a z výsledkov jeho prvej časti vyplynulo, že 30 rokov od nežnej revolúcie oceňujú možnosti demokratického štátu predovšetkým mladí ľudia, ktorí prednovembrovú totalitu nezažili. V utorok o tom informoval český portál Novinky.cz.

Opýtaní mali hodnotiť základnú vec - či sa teraz majú ľudia lepšie než pred 30 rokmi. Výsledkom je, že optimistickejšie hodnotia súčasnosť skôr respondenti vo veku do 35 rokov. Naopak, u prednovembrových ročníkov prevažuje odpoveď "nedá sa povedať".

Optimizmus v hodnotení terajších životných možností znova badať u ľudí vo veku nad 65 rokov. S vyšším vekom sú odpovede tiež istejšie a názory pevnejšie; variant "neviem" sa vyskytuje menej.

Prvý blok otázok sa zameriaval na životnú úroveň, možnosť cestovať, politickú kultúru, životné prostredie či kvalitu potravín. Druhý blok obsahoval otázky týkajúce sa pocitu bezpečia, nezávislosti súdov alebo sociálnych a právnych istôt.

Autori výskumu upozorňujú, že hodnotenie vychádza z osobných skúseností a postojov a nemusí nutne zodpovedať skutočnému stavu vecí. "Výskum odráža iba názory českej spoločnosti a je pravdepodobné, že napríklad miera kriminality bude viac-menej rovnaká v oboch obdobiach. Vďaka médiám však majú teraz ľudia oveľa väčší prístup k prevažne negatívnym správam, ktoré ďalej formujú a zafarbujú ich videnie sveta," vysvetlil vedúci výskumu Vojtěch Prokeš.

Úlohu v hodnotení éry pred novembrom 1989 hrá podľa Prokeša u ľudí aj časový odstup. Mladšia časť respondentov sa opiera už len o sprostredkované informácie. A vplyv má aj to, ako minulú dobu charakterizujú verejne známe osobnosti, napísal portál Novinky.cz.

V inej časti sa prieskum zameriaval na pracovné podmienky, morálku, korupciu alebo podmienky pre rodiny s deťmi.