< sekcia Slovensko

Prievidza má na zber kuchynského bioodpadu udelenú výnimku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta

Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu.

Prievidza 7. augusta (TASR) - Mesto Prievidza nemusí od začiatku budúceho roka zbierať kuchynský bioodpad. Odloženie novej povinnosti v zmysle zákona o odpadoch mu umožnila výnimka, keďže zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov činnosťou R1. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.

Výnimku mestu udelili do 31. decembra 2022. "Pokiaľ ide o zber kuchynského bioodpadu po tomto termíne, sme v štádiu príprav a kreovania systému zberu. Momentálne tak ešte nevieme povedať presné detaily systému zberu," dodal hovorca mesta.

Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 percentách územia SR, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v utorok (4. 8.) navrhlo odloženie termínu spustenia povinnosti, argumentuje nepripravenosťou samospráv i samotného systému triedeného zberu, poukazuje pritom na to, že nie je doriešené nielen technické zabezpečenie zberu, ale i prevoz a zhodnotenie bioodpadu. Envirorezort od termínu ustúpiť nechce, poukazuje pritom na to, že ide o dlhodobo odkladaný záväzok, ktorý Slovensko neplnilo. Myslí si tiež, že samosprávy sa na túto novú povinnosť mohli pripravovať. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Juraj Smatana však deklaruje, že rezort nebude pokutovať obce, ktoré zdokladujú, že sa snažia plniť svoje povinnosti.