< sekcia Slovensko

Prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadu sa možno zmení

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Veselský

Návrh novely súvisí so zberom bioodpadu, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.

Bratislava 26. novembra (TASR) - Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom. Vytvoriť by sa mala nová skupina obcí, ktorá by mohla získať príspevok z Environmentálneho fondu a použila by ho na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností. Upravuje to novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorou sa mení aj zákon o Environmentálnom fonde, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Návrh novely súvisí so zberom bioodpadu, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021. Od tohto dátumu by mali obce, ktoré si uplatňovali výnimku na ekonomickú neúnosnosť nakladania s bioodpadom, zaviesť a zabezpečiť vykonávanie jeho triedeného zberu.

"Je žiaduce vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností," uvádza sa v materiáli.

Finančnou podporou z envirofondu by sa podľa Ministerstva životného prostredia SR malo zlepšiť nakladenie s kuchynským odpadom a dosiahnutie cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala.

"Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením COVID-19, keďže z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa zvýšilo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, najmä zmesového odpadu, v obciach," vysvetľuje envirorezort.

Nová právna úprava by mala byť účinná od 1. februára 2021.