< sekcia Slovensko

Príspevok cez projekt pre materské školy Múdre hranie získa 706 škôlok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Materská škola mohla získať maximálne 500 eur, ak ju navštevuje menej ako 50 detí, a maximálne 1000 eur, ak ju navštevuje 50 a viac detí.

Bratislava 28. februára (TASR) – Finančný príspevok na projekt pre materské školy s názvom Múdre hranie získa 706 žiadateľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webe zoznam podporených žiadostí.

"Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500.000 eur boli rozdelené 706 žiadateľom," informuje rezort školstva. Materská škola mohla získať maximálne 500 eur, ak ju navštevuje menej ako 50 detí, a maximálne 1000 eur, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Časť žiadostí nemohla byť podporená napriek dobrému projektu, a to najmä z dôvodu obmedzených finančných zdrojov v rámci rozvojového projektu či nesplnenia niektorého z kritérií uvedených vo výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Múdre hranie.

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 1. marca do 31. mája. Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára na stránke ministerstva najneskôr do 30. júna. Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov v sídle kraja o záverečnej správe.