Quantcast
< sekcia Slovensko

Zomrel profesor Ján Jakubík, významný slovenský matematik

Prezident Ivan Gašparovič (vľavo) odovzdal 1. septembra 2008 pri príležitosti Dňa Ústavy SR štátne vyznamenania osemnástim osobnostiam slovenského kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - in memoriam udelil Ondrejovi Štefankovi. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy si prevzal aj Ján Jakubík (vpravo). Foto: TASR - Miroslav Košírer

Patril k prvej a veľmi úspešnej generácii matematikov na Slovensku, ktorí vstúpili do matematiky po druhej svetovej vojne

Bratislava 25. novembra (TASR) - Dňa 24. novembra 2015 v kruhu svojej rodiny vo veku 92 rokov zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., pracovník Detašovaného pracoviska Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, jeden z najvýznamnejších slovenských matematikov. Jakubík bol dlhoročným vedúcim Detašovaného pracoviska Matematického ústavu (MÚ) SAV v Košiciach a pravdepodobne jeden z najdlhšie pracujúcich vedeckých pracovníkov na Slovensku a v SAV. TASR informoval Stano Ščepán z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Profesor Jakubík bol jeden z najvýznamnejších slovenských matematikov. Patril k prvej a veľmi úspešnej generácii matematikov na Slovensku, ktorí vstúpili do matematiky po druhej svetovej vojne a ktorí ukončili štúdium v Bratislave.

Ťažisko vedeckej aktivity Jakubíka leží v oblasti univerzálnych algebier a usporiadaných štruktúr, kde získal rad pozoruhodných výsledkov.

Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnosti sa profesor Jakubík venoval aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole technickej v Košiciach, kde učil matematiku celé generácie inžinierov.

Ján Jakubík sa narodil 8. októbra 1923 v Dudinciach. Po maturite na Gymnáziu v Banskej Štiavnici odišiel do Bratislavy študovať medicínu. Avšak napriek tomu, že bol vynikajúcim študentom, jeho láska k exaktným vedám ho po dvoch rokoch štúdia medicíny zaviedla na štúdium matematiky a fyziky na Slovenskej univerzite (dnešná Univerzita Komenského).

V roku 1949 skončil štúdium a začal pôsobiť ako asistent na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1952 odišiel do Košíc na novozaloženú techniku, kde sa stal docentom a v roku 1963 aj univerzitným profesorom. V roku 1964 bol zvolený za člena korešpondenta SAV a v roku 1977 sa stal akademikom. V roku 1978 sa bol externým vedúcim novozaloženého Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach. Bol emeritným členom novovzniknutej Učenej spoločnosti SAV. Vedúcim Detašovaného pracoviska bol do roku 2012.