< sekcia Slovensko

Projekt Komunikácia - cesta k porozumeniu si vyskúšali prvé školy

Ilustračné foto. Foto: TASR, Milan Drozd

Overovanie pilotného projektu formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach je naplánované na 12 mesiacov.

Bratislava 8. decembra (TASR) – Pilotný projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu, ktorý sa zaoberá zavedením komunikačnej výchovy v školách a vzdelávacom systéme, si vyskúšali prvé školy. Projekt sa overuje už vo viac ako desiatich základných a stredných školách zo všetkých regiónov Slovenska. Informoval o tom rezort školstva na svojom webe.

Overovanie pilotného projektu formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach je naplánované na 12 mesiacov. "Ohlasy na teoretickú prípravu i praktické tréningy sú zo strany učiteľov pozitívne. Na druhej strane nám realizácia projektu v praxi pomáha zistiť, čo v školách v jednotlivých regiónoch Slovenska absentuje, s čím treba učiteľom pomôcť pri vzdelávaní žiakov v danej problematike," uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk.

Projekt zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií sleduje podľa ŠPÚ niekoľko cieľov.

Autor myšlienky a zároveň poslanec Národnej rady SR Karol Farkašovský (SNS) si od projektu sľubuje aj to, "že jeho realizácia v praxi prinesie vzájomné otvorenie sa učiteľov a žiakov, prehlbovanie ich vzájomnej dôvery a posilnenie efektívnosti vyučovania".

Podľa projektu posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií by malo mladým ľuďom zvýšiť šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce, keďže budú vedieť správne, ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.

Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania by mal byť po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.