Quantcast
< sekcia Slovensko

Projekty zamerané na duševné zdravie pedagógov môžu získať grant

Na snímke jedna zo zatvorených tried, ktorých žiaci sú v karanténe pre koronavírus. Prešov 23. septembra 2021, foto z archívu. Foto: TASR – Milan Kapusta

Školy alebo organizácie môžu na svoj projekt z grantového programu získať 2000 eur a projekty zamerané na spoluprácu viacerých škôl až 4000 eur.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov v škole, vzdelávanie v psychologických technikách, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu či úzkosti, zvládanie náročných krízových situácií u pedagogických pracovníkov a podobne. Projekty s takýmito témami sa môžu uchádzať o podporu v grantovom programe Zdravá duša školy, na ktorý Nadácia Orange vyčlenila celkovo 40.000 eur. Program je určený pre materské, základné a stredné školy. Zapojiť sa môžu i mimovládne neziskové organizácie venujúce sa téme duševného zdravia a spolupracujúce minimálne s jednou školou.

"Chceme podporiť projekty, ktoré im pomôžu zvládať neľahkú a v dôsledku pandémie aj mimoriadne náročnú situáciu, ktorej učitelia a kolektívy pedagógov čelia. Uvedomujeme si, že sa táto záťaž potenciálne prenáša na žiakov, rodičov, do komunity školy. Budeme radi, ak sa o duševnom prežívaní učiteľov a odborných pracovníkov bude hovoriť viac a vytvoria sa ďalšie efektívne formy pomoci," uviedla správkyňa nadácie Andrea Ungvölgyi.

Školy alebo organizácie môžu na svoj projekt z grantového programu získať 2000 eur a projekty zamerané na spoluprácu viacerých škôl až 4000 eur. Predložiť projekty je možné do 16. novembra 2021 v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu, prihlásenie a inštrukcie k vyplneniu žiadosti.

Nadácia sa podľa slov jej správkyne zamerala na zmierňovanie negatívnych dôsledkov pandémie nového koronavírusu na psychickú pohodu populácie. Poukázala na to, že školskí psychológovia i poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.

Argumentuje štatistikami o duševnom zdraví učiteľov. Odvoláva sa napríklad na výsledky prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o dosahoch dištančnej výučby, ktorý mal potvrdiť, že pandémia a vzdelávanie počas nej je pre nich, žiakov i rodičov obrovskou záťažou.